W 2005/2006 r. Kanada dostarczyła 39 proc. całej światowej produkcji lnu, ale prognozy na rok 2006/2007 wskazują, że produkcja zmniejszy się o 9 proc. Na spadek zanosi się też w innych krajach producenckich. Np. Argentyna wytworzy tylko 50 tys. t.

Natomiast światowy popyt na nasiona lnu w br. będzie rekordowy. Szacuje się, że wyniesie on ok. 3,1 mln ton: obliczany jest on podstawie przewidywań wielkości skupu początkowego, który ma wynieść ok. 480 tys. t. Generalnie jednak światowa produkcja nasion spadnie do poziomu ok. 2,261 mln t, gdy z ubiegłorocznych zbiorów skupiono 2,91 mln t nasion.
Spadek produkcji związany jest z mniejsza powierzchnią przeznaczoną pod uprawę lnu i niższymi plonami, zwłaszcza w Kanadzie, która jest światowym liderem w jego uprawie.
W ub. r. Kanada wyprodukowała 1,15 mln t, co stanowiło 39 proc. całej światowej produkcji tej rośliny. W br. wyprodukuje 1,03 mln t. Spadek wyniesie więc prawie 10 proc.

Powierzchnia uprawy lnu w Kanadzie spadła do 880 tys. ha, czyli jest mniejsza niż w ub. r. o 1,2 proc. Chiny, które plasują się na drugim miejscu w światowej produkcji lnu, utrzymają ją – według szacunków – na ubiegłorocznym poziomie 480 tys. t. Z kolei – USA, trzeci światowy producent odnotuje spory spadek - z 480 tys. t do 350 tys. t. Indie również zmniejszą produkcję lnu - z 230 tys. t do 221 tys. t, a Unia Europejska ze 170 tys. t do 160 tys. t.

Handel lnem jednak wzrośnie o 60 tys. t, co wpłynie na zwyżkę ceny nasion, a pewnie i przyszłe decyzje o zasiewach. W ub. r. handlu lnem osiągnął 760 tys. t. W 2007 r. szacuje się, że osiągnie on poziom ok. 820 tys. t. Kanada, która jest głównym rynkiem, na którym handluje się lnem w ub. sezonie 2005/2006 sprzedała 640 tys. t, w bieżącym 2006/2007 dostarczy 720 tys. t. W ub. r. USA wyeksportowało 100 tys. t, w br. eksport spadnie do 80 tys. t. USA i Kanada mają 93 proc. udział w światowym w handlu nasionami lnu.

Głównym importerem nasion lnu jest Unia Europejska. Kupiła ona w ub. sezonie 2005/2006 570 tys. t knu i tyle samo zamierza kupić w br. O 6 proc. wzrośnie w UE produkcja mączki i oleju lnianego. W sezonie 2006/2007 szacuje się, że przetwórstwo lnu wzrośnie o 114 tys. t. Z całej światowej produkcji lnu 83 proc. jest przeznaczane do przetwórstwa.

Przypominamy: nasiona lnu posiadają od 38 do 40 proc. tłuszczu i 20 – 30 proc. białka. Olej wykorzystywany jest do celów przemysłowych (głównie do produkcji farb), a mączka jako pasza dla zwierząt. Największym eksporterem nasion lnianych jest USA, które szykuje się do sprzedaży w br. 37 tys. t, następne są jest Kanada - 24 tys. t i Argentyna 20 tys. t. Światowy popyt na olej lniany wzrosło do 790 tys. ton, zwiększając się o 50 tys. t w porównaniu do ub. r. i o 120 tys. t w porównaniu z popytem sprzed dwóch lat.
Handel olejem lnianym wzrośnie w br. o 130 tys. t, tj. 1,1 proc. więcej niż w poprzednim okresie.
Głównymi producentami oleju lnianego na świecie są: UE 25,5 proc., USA 21 proc., Chiny 21 proc. i Indie 10 proc.

Źródło: farmer.pl