Okulizację zwykle wykonuje się od lipca do końca sierpnia. W tym okresie pąki są dobrze wykształcone oraz tkanka twórcza wykazuje jeszcze aktywność. Najwcześniej (w lipcu) powinno się zaszczepić czereśnię, śliwę i wiśnię. Potem w sierpniu pobieramy oczka grusz i jabłoni. Okulizacja pozwoli nam na jednym drzewie lub zrazie zaszczepić kilka odmian na raz.

Do szczepienia pobieramy jeden pąk, czyli tarczkę z oczkiem ze zraza właściwej odmiany. Łączymy ją z odpowiednią podkładką, czyli z pędem drzewa owocowego lub z młodym drzewkiem gatunku dzikiego, np. dla jabłoni -dzika jabłoń, antonówka, a gruszy - grusza kaukaska. Oczywiście ten rodzaj podkładek polecany jest w warunkach amatorskich. W specjalistycznych szkółkach, szlachetne odmiany szczepi się także na innych rodzajach podkładek (karłowe, półkarłowe).

Ze zraza za pomocą ostrego noża okulizaka ścinamy prawidłowo rozwinięty, dorodny pąk (oczko). Należy go pobrać z niewielkim fragmentem kory i drewna (tarczka). Do podkładki musimy ją tak przyłożyć, aby tkanka twórcza tarczki i zraza zetknęły się ze sobą i zrosły. W przypadku, gdy podkładka jest tej samej grubości co zraz, to okulizacja nie sprawi większego problemu.

Są dwa sposoby okulizacji: w literę „T" lub na przystawkę (chip-budding). Pierwszy sposób polega na nacięciu kory podkładki, aby powstała litera „T", a następnie należy odchylić brzegi kory i wsunąć tarczkę z oczkiem, którą dociskamy do miejsca nacięcia i okręcamy paskiem foliowym, uważając, aby nie przykrywać pąka.

Metoda na przystawkę polega na wycięciu z podkładki niewielkiego fragmentu kory z drewnem i w to miejsce umieścić tarczkę z oczkiem. Nacięcie musimy wykonać tak, aby na podkładce w dolnej jego części utworzyła się tzw. przystawka, na której oprzemy tarczkę. Należy wspomnieć, że fragment tarczki powinien pasować długością i szerokością do wyciętego fragmenty z podkładki. W tej metodzie również okręcamy obie części paskiem z folii.

W oby metodach okulizacji zrośnięcie dwóch komponentów nastąpi po ok. 4 tygodniach. Jednak samo zdjęcie paska foliowego zaleca się wykonać dopiero na wiosnę. W szczepieniu pomocna jest maść sadownicza, która zabezpieczy tarczkę przed wysychaniem oraz chorobami grzybowymi.