Lista Odmian Zalecanych dla grochu w roku 2015 sięga jedenastu pozycji: osiem ogólnoużytkowych i trzy - pastewne. O siewie grochu pisaliśmy na łamach portalu, teraz przedstawiamy rekomendowane odmiany.

Dla województwa kujawsko-pomorskiego są to takie odmiany jak (w nawiasie rok wpisania na LOZ):
- Mecenas (2015),
- Tarchalska (2088),
- Batuta (2014),
- Akord (2013),
- Huba (2008),
- Turnia (2013).

Dla woj. lubelskiego są to:
- Mecenas (2015),
- Tarchalska (2011),
- Batuta (2013),
- Lasso (2013),
- Ezop (2011).

Dla woj. podlaskiego:
- Huba (2013),
- Turnia (2013),
- Model (2013).

Dla woj. pomorskiego:
- Mecenas (2014),
- Tarchalska (2011),
- Lasso (2011),
- Akord (2014),
- Ezop (2014).

Dla woj. śląskiego:
- Mecenas (2013),
- Tarchalska (2009),
- Batuta (2013),
- Lasso (2011),
- Audit (2015 - odmiana wstępnie rekomendowana),
- Cysterski (2011).