W tym roku Listy Odmian Zalecanych zostały przez COBORU wyjątkowo późno opublikowane. Uniemożliwiło to wczesny zakup materiału siewnego tym rolnikom, którzy przed dokonaniem wyboru posiłkują się tymi danymi. W przypadku łubinów to nie jedyny problem. Opracowywaniem LOZ zajmują się jedynie dwa województwa. Poniżej przedstawiamy odmiany rekomendowane w tych regionach:

Łubin wąskolistny

• kujawsko-pomorskie: Heros, Kalif, Regent, Tango, Dalbor, Wars*, Zeus
• podlaskie: Heros, Kalif, Regent, Tango, Graf, Neptun.

* odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDOiR z roku zbioru 2014

Łubin żółty

• kujawsko-pomorskie: Baryt, Mister, Dukat,
• podlaskie: Baryt, Mister.

Opis odmian można odnaleźć w artykule "Łubiny - przegląd odmian".