Niestety LOZ opracowano tylko dla trzech województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego. W sumie w zestawieniu znajduje się 11 kreacji i większość z nich to odmiany mieszańcowe (F1). Jedna pozycja pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) – Brander.

Listy odmian zalecanych rzepaku jarego do uprawy na obszarze województw na rok 2021:
1. Woj. kujawsko-pomorskie: Lumen, Bruno, Goliat, Markus, Brander, Lexus;
2. Woj. podkarpackie: Lumen, Bruno, Lagonda, Lancia, Legolas, Markus;
3. Woj. zachodniopomorskie: Lumen, Goliat, Lagonda, Lancia, Legolas, Lakritz*, Turner.

*odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2020