Rośliny strączkowe są nie tylko źródłem azotu, wraz z resztkami pożniwnymi pozostawiają znaczne ilości makro i mikroelementów. Łubin oprócz azotu dostarcza około 15-35 kg/ha P, 80-110 kg/ha K, 20-30 kg/ha Ca, 11-17 kg/ha Mg. Z mikroelementów tylko w przyoranej słomie mogą wnieść około 35-53 g/ha Cu, 700-1150 g/ha Fe, 1600-2250 g/ha Mn, 180-210 g/ha Zn, 820-1480 g/ha Al. Rośliny przyorane na zielony nawóz w fazie kwitnienia mogą wnieść do gleby od 4 do 8 t sm/ha. Tyle samo może dostarczyć też słoma łubinu zebranego na nasiona.

Rośliny strączkowe mają swoje wymagania glebowe i wodne. Łubiny mogą być uprawiane na glebach klasy VIa do V. Jeśli chodzi o walkę z chwastami przy użyciu środków chemicznych to skuteczność zabiegu zależy od m.in. od warunków pogodowych, właściwości i fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, ale także od właściwości herbicydów. Problemem jednak jest brak dostępnych herbicydów, zwłaszcza powschodowych w łubinie. Do stosowania bezpośrednio po siewie na rynku jest tylko Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce 1,5-2,0 l/ha. Brak herbicydów powschodowych uniemożliwia zwalczanie chwastów przy braku opadów w okresie siewu do wschodów. .Natomiast po wykształceniu przez łubin 2-3 liści, ale nie wcześniej, zastosować można Fusilade Fotre 150 EC w dawce 0,75-1 l/ha do zwalczania chwastów jednorocznych, np. chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż.

Dlatego też naukowcy poszukują i sprawdzają różne rozwiązania i metody także walki z chwastami. W ZZD Gorzyń przeprowadzono badania w uprawie łubinu wykonując oprysk herbicydami w fazie 6 liści łubinu. W doświadczeniach kombinacje środków wykazywały różny poziom selektywności wobec łubinów i skuteczności zwalczanych chwastów. W podjętym doświadczeniu substancja aktywna tifensulfuron, stosowana samodzielnie powodowała uzyskanie wysokiej skuteczności zwalczanych chwastów z rodziny rdestowatych. Natomiast zastosowanie z dodatkiem adiuwanta lub w mieszaninie z innym herbicydem w formulacji płynnej powodowało duże uszkodzenia roślin uprawnych.
Stąd też stosowanie innych środków przez rolników, np. do ochrony niż zgodnych z zaleceniami nie jest wskazanie. Jednakże bez podjęcia takich działań w postaci badań, nie byłoby później dostępnych rozwiązań dla praktyki.