Agrotechnicznym termin siewu dla łubinu na poplon przypada na przełomie lipca i sierpnia. Poplon z początku sierpnia będzie udany, pod warunkiem szybkich wschodów, co oznacza że gleba musi być odpowiednio wilgotna – niestety z tym bywa różnie. Jeśli w sierpniu będzie sucho to wschody się wydłużą i rośliny wytworzą mniejsze ilości zielonej masy.

Dlatego, w terminie sierpniowym najlepiej sięgać po odmiany szybkorosnące, które w krótkim czasie budują dużo zielonej masy. Do takich zalicza się łubin wąskolistny, odmiany z HR Smolice, np.: Boruta, Oskar, Zeus.

Łubin żółty, który wykorzystywany jest na glebach słabszych, należało siać wcześniej – krótko po zbiorze ozimin, ponieważ gatunek ten odznacza się dłuższym okresem wegetacji i wolnym, początkowym przyrostem. Z tego względu łubin żółty nie jest zalecany do siewu na poplon w terminie sierpniowym.

Łubiny na poplony najlepiej wysiewać, w ilości 160-180 kg/ha. Łubin z powodzeniem siać można w mieszance z innymi gatunkami, Przykładowo na glebach klasy IIIa-IVb nasiona łubinu można wysiać w mieszance z nasionami szybkorosnącej peluszki (60 kg/ha). Wówczas ilość wysiewu nasion łubinu zmniejsza się o ok. 33 proc.

Łubin wysiewany w międzyplonie i przyorywany (obok obornika) jest najlepszym źródłem próchnicy i azotu oraz poprawia plonowanie roślin następczych. Wg badań ATR w Bydgoszczy średni plon jęczmienia jarego zasianego po międzyplonie łubinu wzrósł o przeszło 7 dt/ha, a po gorczycy tylko o ok 2 dt/ha.