Podano najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Przygotowali je specjaliści Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Co z nich wynika?

Plon wzorca dla łubinu wąskolistnego był najniższy w 2015 r. na przestrzeni trzech lat i wynosił 28,1 dt/ha, kiedy w roku 2014 – 35 dt/ha, a w 2013 r. – 32,6 dt/ha. Wzorcem była średnia plonowania zarejestrowanych odmian.

Które odmiany łubinu wąskolistnego najwyżej plonowały?
- Rumba – 108 proc. wzorca,
- Tango – 107 proc. wzorca,
- Wars – 106 proc. wzorca,
- Regent – 104 proc. wzorca,
- Kalif – 103 proc. wzorca.

W wypadku łubinu żółtego tegoroczne plony z doświadczeń COBORU również okazały się niższe. Wzorzec plonował na poziomie 18,6 dt/ha, w ubiegłym – 21,8 dt/ha, a dwa lata temu – 20,7 dt/ha. Wzorzec stanowiła średnia dla plonu odmian zarejestrowanych, badanych w danym roku.

Najwyżej plonujące odmiany łubinu żółtego w 2015 r.:
- Bursztyn – 106 proc. wzorca,
- Baryt – 105 proc. wzorca,
- Lord – 101 proc. wzorca,
- Perkoz – 101 proc. wzorca.