Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował Wstępne wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego bobowate grubonasienne (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny i żółty) 2019.

Plony łubinu wąskolistnego w tym roku nie były wysokie – powód oczywiście susza. Plon wzorca w 2019 r. to 23,1 dt/ha, w roku 2018 r. było to 25 dt/ha, aw 2017 – 29,2 dt/ha.

Najwyżej plonowały takie odmiany jak:
- Agat – 110 proc. wzorca,
- Swing – 110 proc. wzorca,
- Tango – 109 proc. wzorca,
- Koral – 109 proc. wzorca,
- Roland – 107 proc.,
- Dalbor – 106 proc. wzorca,
- Samba – 105 proc. wzorca,
- Bazalt – 103 proc. wzorca,
- Neron – 102 proc. wzorca.

Trzeba zaznaczyć, że wzorzec: 2019, 2018, 2017 to średnia odpowiednio z 26, 25, 23 zarejestrowanych odmian niskoalkaloidowych.

Plon łubinu żółtego jest niższy od wąskolistnego. W 2019 r. kształtował się on na poziomie (plon wzorca) 14,3 dt/ha, w roku 2018 – 16 dt/ha, a w 2017 – 18,3 dt/ha.

Największe plony dały takie kreacje odmianowej jak:
- Goldeneye – 108 proc. wzorca,
- Diament – 107 proc. wzorca,
Puma – 104 proc. wzorca,
- Mister – 102 proc. wzorca.

Wzorzec w 2019 r. to średnia z odmian zarejestrowanych.