W Przębędowie w Wielkopolsce prowadzone są doświadczenia łanowe, właśnie z trzema systemami uprawy: tradycyjnej, uproszczonej i siewu bezpośredniego. Przyglądaliśmy się z bliska odmianom w badaniach podczas Ogólnopolskiego Dnia Grochu i Łubinu 17.06.br. Zgromadzeni zauważyli, że nie widać różnic w pokroju łanów łubinu z różnych systemów uprawy, a prof. dr hab. Jerzy Szukała z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazał, że łubin dobrze sprawdza się w siewie bezpośrednim, jak i w uprawie uproszczonej.


Na podstawie dotychczas uzyskanych wyników z lat 2012-2014 można stwierdzić, że efekty produkcyjne przemawiają na korzyść uprawy uproszczonej. Bowiem wartość produkcji i dopłat była najwyższa w systemie uprawy uproszczonej dla łubinu żółtego i wąskolistnego. Nieco mniejsza przy siewie bezpośrednim. Z kolei koszty bezpośrednie najwyższe były w systemie uprawy tradycyjnej, najniższe zaś w siewie bezpośrednim, a nadwyżka bezpośrednia dla rolnika z ha według prowadzonych badań była najwyższa w systemie uprawy uproszczonej, najniższa w siewie bezpośrednim.


Za uprawą uproszczoną przemawiają oszczędność czasu i pieniędzy. Sprawdzono plon białka i kosztów produkcji 1 kg białka w trzech systemach uprawy i najkorzystniej zarówno dla łubinu żółtego, jak i wąskolistnego wypada uprawa uproszczona.