Poniżej zamieszczamy relację z ponownie lustrowanej plantacji łubinu wąskolistnego przeprowadzonej w ramach „Dni Pola z Farmerem - 2021”. Pierwsza nasza wizyta miała miejsce w początkowym okresie wzrostu roślin. Mimo późnego siewu – koniec kwietnia, za sprawą częstych i obfitych deszczy w maju, plantacja wyglądała obiecująco. Niestety wody zabrakło w czerwcu, na co rośliny zareagowały w jedyny możliwy sposób. Przerwały kwitnienie skupiając się na jak najlepszym wykształceniu nasion w już zawiązanych strąkach.

Więcej informacji można znaleźć w zamieszczonym poniżej filmie, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.