Sama decyzja o siewie łubinów, zwłaszcza dla wadliwej albo nadmiernie eksploatowanej gleby jest dobra. Jako rośliny z grupy bobowatych wnoszą do gleby nie tylko cenną materię organiczną. Dzięki zdolnościom wiązania azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe są także źródłem cennego (a teraz i drogiego) azotu dla roślin następczych. Korzyści z ich siewu można by tu wymienić bardzo wiele. Niestety po drugiej stronie medalu są praktyczne ograniczenia takie jak chociażby problemy ze zbytem, niska cena za nasiona, a wysoka za materiał siewny, trudności w ochronie, a także niestabilne w latach plonowanie tych upraw. Finalnie zainteresowanie siewem wszystkich gatunków z grupy bobowatych grubonasiennych jest nadal słabe.

Plonowanie łubinów w roku 2021

Jaki to był rok, jeśli chodzi o plonowanie łubinów? Prześledźmy to na przykładzie dostępnych wstępnych wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Łubin żółty

Tegoroczny wzorzec, który stanowi średni plon ze wszystkich badanych odmian został wyszacowany przez COBORU na poziomie 15,3 dt/ha. To o ponad 1,7 dt mniej niż rok temu. Z odmian niesamokończących się i niskoalkaloidowych najlepiej plonowały następujące odmiany: Puma oraz Mister, odpowiednio: 111 proc. wzorca oraz 108 proc.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Najlepiej łubin żółty zaplonował w lokalizacjach COBORU rozmieszczonych w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim. Średnio oddał 19, 3 dt/ha. Najsłabiej łubin żółty plonował w woj. świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim – 12,8 dt/ha. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Łubin wąskolistny

W przypadku tego gatunku, tegoroczny wzorzec, który stanowi średni plon ze wszystkich badanych odmian został wyszacowany przez COBORU na poziomie 23,1 dt/ha. Jest to wynik lepszy niż rok temu. W zeszłym sezonie łubin wąskolistny oddał 19,9 dt/ha. Z odmian niesamokończących się i niskoalkaloidowych najlepiej plonowały następujące odmiany: Koral oraz Agat, odpowiednio: 108 proc. wzorca oraz 107 proc. Natomiast najwyżej plonującą odmianą samokończącą okazała się odmiana Regent (100 proc. wzorca).

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Najlepiej łubin wąskolistny zaplonował w lokalizacjach COBORU rozmieszczonych w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim. Średnio oddał 33,1 dt/ha. Najsłabiej łubin żółty plonował w woj. zachodniopomorskim i pomorskim – 17,8 dt/ha.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU