Chorobę wywołuje grzyb Colletotrichum ssp., który rozprzestrzenia się bardzo szybko na plantacji, zwłaszcza w warunkach wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza. Często występowanie tej choroby ma charakter regionalny. Nie należy jej lekceważyć , gdyż jej duża szkodliwość wynika z bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się infekcji.

Pierwsze objawy antraknozy zwykle pojawiają się w początkowym okresie kwitnienia. Porażone rośliny mają wygląd więdnących i zwisają do połowy kwiatostanu. Łodygi najpierw mają jaśniejsze zabarwienie, następnie pojawiają się na nich eliptyczne, wydłużone, różowo-łosiosiowe plamy z brunatnym obrzeżem. W miejscu plam tkanki zasychają i twardnieją powodując załamywanie się łodyg. Choroba poraża nie tylko łodygi, ale też liście, a w późniejszym okresie rozwoju łubinu także strąki i nasiona.

Obserwuje się zróżnicowaną podatność gatunków łubinu na antraknozę. Najbardziej wrażliwy jest łubin biały, znacznie mniej żółty, a najmniej wąskolistny.