Obecnie w Krajowym Rejestrze Odmian wpisanych jest 30 odmian łubinów. Na liście widnieją: 2 odmiany łubinu białego, 20 odmian łubinu wąskolistnego oraz 8 odmian najmniej wymagającego łubinu żółtego. Poniżej przedstawiamy opisy poszczególnych odmian.

ŁUBIN BIAŁY

Boros - odmiana pastewna, bardzo wczesna, tolerancyjna na opóźnienie siewu, ze względu na brak rozgałęzień bardzo równomiernie dojrzewająca, nieprzedłużająca wegetacji, dobrze plonująca w sprzyjających warunkach glebowo-wilgotnościowych, kwiat koloru szaro-niebieskiego, strąk niepękający, łatwo omłacający się, nasiona duże, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów, wysokiej zawartości białka (28-34 proc. ) i tłuszczu (11-13 proc.). Wymaga obsady 90-100 roślin/m2, tj. wysiew około 300-350 kg nasion/ha. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Butan - odmiana pastewna, wczesna, pierwsza niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny o krótkich pędach bocznych, niewykazujące nadmiernej bujności, krótszy o 2-14 dni okres wegetacji, w stosunku do odmian tradycyjnych, zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne, zmniejszona o około 30-40 proc. zawartość alkaloidów, ma lepszą wartość paszową, wysoka zawartość białka (32-37 proc.) i tłuszczu (10-12 proc.) wymagana obsada: 70-80 roślin/m2 tj. wysiew około 200-250 kg/ha. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

Bojar - odmiana pastewna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny rozgałęziające się, kwiat niebieski, strąk niepękający, nasiona szare o wyższej MTN (150-160g), o niskiej zawartości alkaloidów, zalecana do uprawy w całym kraju, tolerancyjna na choroby fuzaryjne, odmiana przydatna do uprawy w mieszankach z pszenżytem jarym oraz łubinem żółtym Perkoz, wymagana obsada: 100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Boruta - odmiana pastewna, nasienna, średniowczesna, bardzo równomiernie dojrzewająca, strąk całkowicie niepękający, rośliny nierozgałęziające się, wysokie, kwiat koloru kremowego, nasiona białe o przeciętnej wielkości i zawartości białka oraz niskiej zawartości alkaloidów, nadaje się także do wysiewu w poplonach, tolerancyjna na choroby fuzaryjne, wymagana obsada: 120 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Dalbor - odmiana pastewna, drobnonasienna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się i bardzo równomiernie dojrzewająca, czołowa odmiana pod względem plonu nasion i plonu białka, rośliny średniej wysokości, sztywne, o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających, polecana do uprawy na terenie całego kraju, tolerancyjna na choroby fuzaryjne,przydatna do mieszanek z jęczmieniem, nasiona drobne (MTN ok. 130g) koloru szarego o nieco podwyższonej zawartości białka i bardzo niskiej (jednej z najniższych) zawartości alkaloidów, wymagana obsada: 100 roslin /m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Graf - odmiana pastewna, drobnonasienna, średniowczesna, niewrażliwana opóźnienie siewu, obniżona MTN zmniejsza koszty wysiewu, strąk całkowicie niepękający, rośliny rozgałęziające się, kwiat koloru kremowego, nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów i wyższej zawartości białka, nadaje się także do wysiewu w mieszankach z pszenżytem i łubinem żółtym Perkoz, odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne, wymagana obsada: 90-100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Heros - odmiana pastewna, o najdrobniejszych nasionach ze wszystkich odmian łubinu co znacznie zmniejsza koszty wysiewu, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny dość niskie, bardzo sztywne, rozgałęziające się, wcześnie i równomiernie dojrzewające, polecana do uprawy na terenie całego kraju, tolerancyjna na choroby fuzaryjne, strąki niepękające, kwiat koloru sinobiałego, nasiona białe bardzo drobne, zawartość białka średnia, tłuszczu nieco poniżej średniej, alkaloidów nieco powyżej średniej, wymaga obsady: 100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Kadryl - odmiana tradycyjna, wczesna, termoneutralna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Kwiaty niebieskie, nasiona szare. Strąki niepękające. Zawartość białka w nasionach około 33 proc.,zawartość alkaloidów około 0,03 % w SM. Odmiana odporna na więdnięcie fuzaryjne, tolerancyjna na antraknozę i choroby wirusowe. Odmiana wysoko i wiernie plonująca; potencjał plonowania 25 - 30 dt/ha. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Kalif - odmiana pastewna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny rozgałęziające się, kwiat biały, strąk niepękający, nasiona białe, przeciętnej wielkości, o niskiej zawartości alkaloidów i nieco wyższejzawartości tłuszczu, odmiana przydatna do uprawy w mieszankach z pszenżytem jarym oraz łubinem żółtym Perkoz, odmiana o najwyższej tolerancji na choroby fuzaryjne ze wszystkich odmian, wymagana obsada: 100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Karo - odmiana średnio wczesna, odporna na pękanie strąków, o podwyższonej odporności na choroby wirusowe oraz antraknozę. Charakteryzuje się wysokim plonem nasion, jest odporna na wyleganie, zawiera alkaloidy. Zalecana do uprawy w plonie głównym na nasiona oraz jako poplon. Najodpowiedniejsze do uprawy są gleby dobre oraz średnio żytnie o odczynie obojętnym. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Kurant - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa o wysokim plonie nasion oraz białka. Rośliny są wysokie o dość dużej odporności na wyleganie w fazie kwitnienia i przed zbiorem nasion. Cechują się także dobrą odpornością na choroby. Rośliny dojrzewają dość równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion jest bardzo mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość duża, tłuszczu i włókna średnia. Odmiana odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona to 100 szt./m2. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Mirela - odmiana nasienno-zielonkowa, termoneutralna, wczesna, niesamokończąca. Odmiana gorzka o dużej zawartości alkaloidów,dość łatwo osypująca się.Polecana na poplony lub przyoranie. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Neptun - odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się, rośliny wysokie, szybko rosnące o przeciętnej odporności na wyleganie, polecana do uprawy w całym kraju, także na północy i pogórzu, rośliny o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających, nasiona większe od przeciętnej, koloru szarego, o podwyższonej zawartości białka(pow. 32 proc.) i obniżonej zawartości włókna, wymagana obsada: 100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Oskar - odmiana gorzka, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, niepękająca, rośliny wysokie, rozgałęziające, tworzące dużą zieloną masę, lecz dość równomiernie dojrzewające, plon nasion zdecydowanie wyższy niż w pozostałych gorzkich odmianach, cenną zaletą są drobne nasiona, gdyż od odmiany wzorcowej MTN jest o około 40g niższa, co obniża wysiew na hektar o około 40 kg, rośliny o kwiatach sino-białych i nasionach koloru białego, wymagana obsada: 100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Regent - odmiana pastewna, drobnonasienna, najsłodsza ze wszystkich odmian, rozgałęziające się pędy o zredukowanej długości gwarantują wyższe plony niż inne odmiany samo kończące, a jednocześnie zapewniają bardzo równomierne dojrzewanie, odmiana bardzo wczesna i niewrażliwa na opóźnienie siewu, przydatna do mieszanek z jęczmieniem, zalecana do uprawy w całym kraju włącznie z pasem przymorskim i północną częścią Warmii i Mazur, rośliny o przeciętnej wysokości, bardzo sztywne, strąk odporny na pękanie, nasiona drobne, koloru szarego, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów, wymagana obsada: 110 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Sonet - odmiana bardzo wczesna, samokończąca wegetację, odporna na pękanie strąków i wyleganie. Posiada dużą odporność na choroby wirusopwe i fusarium. Niska zawartość alkaloidów w nasionach: około 0,06 - 0,08 proc. Wysoka zawartość białka: 33 - 35 proc. w suchej masie. Kwiaty niebieskie z białym nakrapianiem. Masa tysiąca nasion: 160 - 165 g. Potencjał plonowania nasion: 25 - 30 dt/ha. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, wyłącznie na ziarno. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Tango - odmiana wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu.Kwiaty białe, nasiona białe nakrapiane.Strąki niepękające. Wysoka zawartość białka w nasionach (powyżej 30 proc.) i wysoki plon białka. Masa 1000 nasion około 160 g. Odmiana odporna na wyleganie i więdnięcie fuzaryjne, tolerancja na antraknozę i choroby wirusowe. Odmiana wysoko i wiernie plonująca; potencjał plonowania 25 - 30 dt/ha. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Wars - odmiana pastewna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się,bardzo wysoki wyróżniający się plon nasion, rośliny wyższe od przeciętnej, sztywne, o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających, polecana do uprawy na terenie całego kraju, przydatna do uprawy z pszenżytem, tolerancyjna na choroby fuzaryjne, a także jako jedna z dwóch na choroby wirusowe, nasiona szare przeciętnej wielkości, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów (jedna z najniższych), wymaga obsady - 100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Zeus - odmiana pastewna, nasienno-zielonkowo, równomiernie dojrzewająca, odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny rozgałęziajace się, zalecana jest także do wysiewu w poplonach ze względu na bardzo szybkie tempowzrostu i wysokie rośliny, rośliny rozgałęziające się, kwiat kremowy, strąk niepękający, zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne, nasiona białe o przeciętnej zawartości białka i obniżonej zawartości włókna, wymagana obsada: 100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

W bieżącym roku do KR dołączyły 3 nowe odmiany łubinu wąskolistnego. Są to:
Lazur - odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa. Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
Salsa - odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Rumba - odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

ŁUBIN ŻÓŁTY

Baryt - odmiana tradycyjna, wczesna, termoneutralna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu. Przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju. Odmiana odporna na wyleganie. Kwiaty o barwie pomarańczowo-żółtej, wysokość 60-80 cm, nasiona szare z widocznym sierpem. Strąki niepękające. Wysoka zawartość białka w nasionach (około 44 proc.). Wysoki plon białka. Bardzo niska zawartość alkaloidów - poniżej 0,02 proc. w SM. Masa 1000 nasion około 120 g. Odmiana odporna na więdnięcie fuzaryjne, tolerancyjna na antraknozę i choroby wirusowe. Potencjał plonowania nasion 20 - 25 dt/ha, zielonej masy 300 400 dt/ha. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Bursztyn - odmiana niesamokończąca, przydatna do uprawy na nasiona paszowe, o małej zawartości alkaloidów. Charakteryzuje się dużym plonem nasion i białka. Rośliny są średnio wysokie i mają małą skłonność do wylegania i podatność na choroby (dość duża odporność na antraknozę). Rośliny dojrzewają dość równomiernie. Nasiona mają średnią zawartość tłuszczu i dość duża włókna surowego. Odmiana odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego dobrego. Optymalna obsada roślin 90 szt./m2. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Dukat - odmiana tradycyjna, wczesna, termoneutralna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu. Przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju. Odmiana odporna na wyleganie. Kwiaty o barwie pomarańczowo-żółtej, wysokość 70 - 80 cm, nasiona szare z widocznym sierpem. Strąki niepękające. Zawartość białka w nasionach około 45 proc., alkaloidów poniżej 0,03 proc. w SM. Masa 1000 nasion około 120g. Odmiana odporna na fusarium, tolerancyjna na choroby wirusowe. Potencjał plonowania nasion 20 - 25 dt/ha, zielonej masy 300 - 400 dt/ha. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Lord - odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny rozgałęziające się o średniej wysokości; kwiat pomarańczowy, nasiona nieco drobniejsze od przeciętnej, o wyższej zawartości białka, przeznaczona do uprawy w całym kraju, wymaga obsady 90-100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Mister - odmiana tradycyjna, wczesna termoneutralna, mało wrażliwa na opóźnione terminy siewu. Przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju. Odmiana odporna na wyleganie . Kwiaty o barwie pomarańczowo-żółtej, wysokość 70-80 cm, nasiona szare, strąki niepękające. Zawartość białka w nasionach około 45 proc., alkaloidów poniżej 0,1 proc. w SM. Masa 1000 nasion około 135 g. Odmiana odporna na fusarium, tolerancyjna na choroby wirusowe. Potencjał plonowania nasion 20 - 25 dt/ha, zielonej masy 300 - 400 dt/ha. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Parys - odmiana pastewna, średniowczesna, typ nasienno-zielonkowy, roślina o tradycyjnym rozgałęziającym się pokroju; kwiat pomarańczowy, wysokość roślin ok. 80 cm, szybko rosnąca, silnie ulistniona i rozgałęziona, charakteryzuje się wysokim plonem nasion i najwyższym plonem zielonej masy ze wszystkich odmian łubinów, wymagana obsada: na nasiona 90 roślin/m2, na zieloną masę 110 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Perkoz  - odmiana pastewna, bardzo wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny nierozgałęziające się (samokończące), wyższe od przeciętnej, bardzo równomiernie dojrzewające, kwiat pomarańczowy, nasiona szare, nakrapiane z półksiężycem, średniej wielkości (MTN ok. 137g), zawartość tłuszczu nieco wyższa od przeciętnej, bardzo niska zawartość alkaloidów, zalecana szczególnie do uprawy na północy kraju ze względu na wczesność i równomierność dojrzewania, nadaje się do uprawy w mieszankach z łubinem wąskolistnym Kalif, Bojar, Graf oraz pszenżytem jarym, wymaga podwyższonej obsady: 120 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Taper - odmiana samokończąca, bez rozgałęzień bocznych o silnie zdeterminowanej wegetacji, bardzo wcześnie dojrzewająca. Forma nasienna przeznaczona do uprawy na zbiór nasion na terenie całego kraju. Rośliny o kwiatach żółtych, wysokość 70 - 75 cm, nasiona białe. Strąki niepękające. Zawartość białka w nasionach około 45 proc., alkaloidów śladowe ilości w SM. Masa 1000 nasion około 140 g. Odmiana odporna na fusarium, tolerancyjna na choroby wirusowe, o względnej pozornej odporności na antraknozę ze względu na najkrótszy okres wegetacji. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.