• Udział w winobraniu w Toskanii czy w innych włoskich regionach to jedno z zajęć, o jakim marzą turyści.
  • Wielu cudzoziemców gotowych jest nawet zapłacić niemałe sumy by popracować w winnicy.
  • Konieczne były jednak prawne regulacje dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas winobrania.

- Uregulowanie turystycznego winobrania oznacza ważny impuls dla turystyki, która we Włoszech przynosi obroty w wysokości 2,5 miliarda euro - podkreślił prezes stowarzyszenia producentów wina Angelo Radica.

Winobranie we Włoszech teraz już zgodnie z BHP

W podpisanym dokumencie zaznaczono, że zbiór winorośli musi przebiegać tak, by zagwarantowano bezpieczeństwo jego uczestnikom. Jest to szczególnie ważne dlatego, że zajmują się tym zazwyczaj zupełni amatorzy, często po raz pierwszy wchodzący do winnicy.

W porozumieniu w części dotyczącej przepisów BHP, zapisano, że zbieracze winogron muszą mieć odpowiednie narzędzia, odzież i obuwie. Nie mogą używać żadnych maszyn rolniczych ani brać udziału w ładowaniu i rozładunku skrzynek.

Winobranie dla turystów tak, ale nieodpłatnie 

Ponadto mowa jest o tym, że zajęcie to nie może być uznawane za stosunek pracy, lecz jest to "aktywność, która nie jest finansowo wynagradzana, trwa krótko, jest okazjonalna, ograniczona do specjalnie przeznaczonej do tego przestrzeni, ma charakter kulturowy i rekreacyjny". W praktyce, wyjaśnili sygnatariusze porozumienia, zbierać winorośl można tylko przez kilka godzin i nie więcej niż dwa razy w tygodniu w tym samym gospodarstwie.

Jak zaznaczono, najlepiej, aby ta forma rekreacji była powiązana z pobytem w lokalnych strukturach noclegowych oraz wizytą w piwnicach producentów i degustacją wina w ramach pełnej oferty turystycznej.