W ramach programu rolnośrodowiskowego można uprawiać wsiewki poplonowe, międzyplon ozimy i międzyplon ścierniskowy. Do międzyplonu ozimego można uzyskać dopłatę w wysokości 420 zł/ha, a ścierniskowego - 400 zł/ha. Na uwadze trzeba mieć fakt, że dla tego pakietu obowiązuje modulacja płatności:
 100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 100 ha
 50% stawki płatności - za powierzchnię od 100,01 ha do 200 ha
 10 % stawki płatności - za powierzchnię powyżej 200 ha

Pakietu ochrona gleb i wód nie można łączyć z pakietem rolnictwo ekologiczne.

Aby uzyskać dopłaty, producenci muszą spełniać następujące wymogi:

- w przypadku międzyplonu ozimego:
1) wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 30 września;
2) niestosowanie pod międzyplon ozimy innych nawozów niż naturalne, przy czym jest dopuszczalne stosowanie wapna, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na realizację celu pakietu;
3) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ozimy;
4) przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
5) zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;
6) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
7) zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ozimym, lub formy jarej takiej rośliny;
8) w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

- w przypadku międzyplonu ścierniskowego:
1) wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 30 września;
2) niestosowanie pod międzyplon ścierniskowy innych nawozów niż naturalne, przy czym jest dopuszczalne stosowanie wapna, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na realizację celu pakietu;
3) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy;
4) przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
5) możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni;
6) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
7) zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ścierniskowym;
 8) w przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

Wśród wymogów znajduje się również zakaz uprawy w międzyplonie roślin, do których uprawy może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, jeżeli w plonie głównym uprawiana była ta sama roślina.

Międzyplon ścierniskowy lub ozimy nie tylko przeciwdziała degradacji gleb, ale przede wszystkim wzbogaca warstwę uprawną w materię organiczną i poprawia strukturę gleby. Dobry poplon pozostawia po sobie dużą ilość zielonej masy, z której powstanie próchnica. Uprawiane w międzyplonie rośliny magazynują również składniki pokarmowe, pobrane w okresie lata i jesieni, zapobiegając ich wypłukaniu. Niektóre gatunki, np. gorczyca, pełnią również rolę fitosanitarną.

Zalety międzyplonów powinni docenić zwłaszcza ci producenci, u których zboża dominują w płodozmianie. Warunkiem uzyskania dobrych rezultatów jest właściwy dobór gatunku.

Jeżeli w zmianowaniu jest dużo roślin zbożowych, nie należy wprowadzać w międzyplonie żyta, ponieważ prowadzi to do gromadzenia w glebie zarodników chorób podsuszkowych. W przypadku, gdy w plonie głównym siejemy rzepak ozimy, z międzyplonów należy wykluczyć wszystkie rośliny z tej samej rodziny, a więc: gorczycę, rzodkiew i rzepik, aby ustrzec się przed rozszerzeniem suchej zgnilizny kapustnych, kiły kapuścianej oraz zwiększonego występowania szkodników.

Na poplony można przeznaczyć kilkanaście gatunków, ale praktyczne znaczenie ma tylko kilka z nich. Na gleby słabsze zaleca się: łubin żółty, seradelę, facelię i żyto; na gleby średnie - groch pastewny (peluszkę), słonecznik, łubin wąskolistny, gorczycę białą, rzodkiew oleistą, wykę ozimą; natomiast na gleby żyzne - bobik i wykę jadalną, rzepak i rzepik ozimy.

Gorczyca biała i facelia należą do najbardziej niezawodnych roślin poplonowych i mogą być uprawiane na wszystkich rodzajach gleb. Natomiast bobik i groch siewny wymagają gleb zwięzłych, zasobnych w wilgoć konieczną do dobrych wschodów. W latach suchych mogą okazać się zawodne. Na suszę wytrzymałe są za to facelia, seradela i słonecznik.

Dobrą rośliną do uprawy w międzyplonie ozimym jest facelia. Po przemarznięciu łatwo się kruszy, dzięki czemu nie stwarza problemów nawet przy stosowaniu technologii siewu bezpośredniego.

Dobór oraz termin siewu zależy od rejonu kraju. Rośliny wczesnego siewu (łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, groch siewny pastewny, wyka jara, seradela) w środkowej części Polski powinny być wysiane do końca lipca, natomiast gatunki późniejsze (facelia, gorczyca, biała, rzodkiew oleista) - do połowy sierpnia. Generalnie, wcześniejszy termin siewu międzyplonu ścierniskowego jest korzystny dla wszystkich gatunków z wyjątkiem gorczycy, która wysiana zbyt wcześnie strzela w pędy i zakwita, a następnie drewnieje dając w rezultacie mało zielonej masy. Optymalny termin siewu gorczycy przypada między 10 a 20 sierpnia.

Rolnicy, którzy uczestniczą w programie rolnośrodowiskowym, muszą wysiać międzyplony do końca września. W przypadku tak późnego siewu nie należy jednak liczyć na dobre efekty.

W przypadku międzyplonów gęstość wysiewu należy zwiększyć średnio o 20 proc. względem normy wysiewu w plonie głównym. Dzięki temu rośliny wykształcą dużo zielonej masy i zapewnią dobre zwarcie łanu.

Zalecana norma wysiewu poplonu w siewie czystym wynosi:
- łubiny - 140-160 kg/ha
- bobik - 200-250 kg/ha
- seradela - 50-60 kg/ha
- słonecznik - 25-30 kg/ha
- groch siewny pastewny - 140-160 kg/ha
- gorczyca biała - 15-20 kg/ha
- facelia - 10-15 kg/ha
- rzodkiew oleista - 25-30 kg/ha
- żyto - 180-200 kg/ha

Rośliny poplonowe można siać również w mieszankach, np. gorczyca biała 10 kg/ha + facelia 5 kg/ha, seradela 30 kg/ha +facelia 5 kg/ha, groch siewny 130-150 kg/ha + słonecznik 12-15 kg/ha. Na rynku dostępne są również gotowe mieszanki międzyplonowe, np. gorzowska, w skład której wchodzą inkarnatka, życica wielokwiatowa i wyka ozima.

Przy założeniu, że poplony ścierniskowe mają zmagazynować składniki pokarmowe i zapobiec ich wymywaniu, nie należy ich nawozić fosforem ani potasem. Rośliny motylkowatych nie nawozimy też azotem. Pozostałe gatunki możemy zasilić 30-50 kilogramami N/ha, w celu przyśpieszenia wzrostu i zwiększenia zielonej masy. W przypadku uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym pod międzyplony można dostarczać tylko nawozy naturalne.

Siew międzyplonów najlepiej przeprowadzić przy pomocy agregatu uprawowo-siewnego, co pozwala zaoszczędzić czas. Głębokość siewu zależy od wielkości nasion: dla roślin krzyżowych i facelii wynosi 2-3 cm, a dla roślin strączkowych 6-8 cm. Rozstawa rzędów powinna wynosić 10-15 cm.

Niektórzy rolnicy wykorzystują do siewu międzyplonów rozsiewacze do nawozów. Metoda ta jest szybka, ale nie zapewnia równomiernego rozmieszczenia nasion.

W celu zapewnienia lepszego podsiąkania wody i szybszych wschodów wskazane jest lekkie wałowanie gleby, w przypadka nasion drobnych - przed siewem, natomiast nasion grubych - po siewie.