Rolnicy zdecydowanie rzadziej sięgają po międzyplon ozimy w porównaniu do bardziej popularnego wariantu jakim jest siew międzyplonu ścierniskowego. Powodów jest kilka z których najważniejszym jest fakt, ze taki międzyplon musi pozostać długo na polu, a po jego likwidacji możliwy jest wysiew tylko upraw jarych.

Międzyplon ozimy wysiać można było wysiać od dnia 1 lipca do dnia 1 października, a utrzymany na polu powinien być co najmniej do dnia 15 lutego.

O czym warto pamiętać, taki międzyplon utrzymany przez zimę zabezpiecza bardzo skutecznie przed utratą składników pokarmowych, które są wymywane w tym okresie do wód gruntowych. Co więcej zdecydowanie lepiej zatrzymuje opady śniegu niż pole bez okrywy zielonej. Jest także źródłem cennej materii organicznej, która stanowi substrat do tworzenia próchnicy. Taki międzyplon sprawdza się także w gospodarstwach, które wysiewają np. pod burak cukrowy rośliny tworzące później mulcz. Wysiane pod koniec września międzyplony, nie zdążą zakwitnąć i taka pokrywa zielona (złożona z gatunków jarych) zazwyczaj bardzo łatwa jest przy wczesnowiosennej likwidacji.

Jednak jak się okazuję nie zawsze się tak dzieje. Przypomnijmy sobie sytuację jaka miała miejsce w zeszłym sezonie. Wysiane nawet wrażliwe na mróz gatunki jare (np. owies, gorczyca, facelia) w takim międzyplonie nie przemarzały, stanowiąc dość powszechny problem z jego szybką i skuteczną likwidacją na przedwiośniu.

Część rolników zwłaszcza tych, którzy trudnią się produkcją zwierzęcą bywa, że sięgają po gatunki ozime, które wznawiając wegetację wiosną stanowią źródło paszy dla zwierząt.

Wysiewając międzyplon ozimy w ramach EFA musimy pamiętać o tym, że podobnie jak to jest w przypadku międzyplonu ścierniskowego bardzo ważnym kryterium jest siew tych międzyplonów jako mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. Co ważne mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane za obszar proekologiczny.

Należy także pamiętać, że  rolnicy którzy realizują Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020 i w swoim gospodarstwie wysiewają międzyplony w ramach tzw. praktyki dodatkowej, to w takim  przypadku nie może być on jednocześnie zadeklarowany jako obszar EFA.