Już od 1 lipca można wysiewać międzyplony ścierniskowe deklarowane we wniosku o dopłaty bezpośrednie w ramach obszarów proekologicznych (EFA14a). Warto to zrobić jak najszybciej to możliwe, gdyż taki międzyplon musi być na polu co najmniej 8 tygodni od siewu. Dlatego tuż po żniwach, warto skorzystać z nawet najmniejszej partii wilgoci glebowej i rozsiać wybraną mieszankę międzyplonową. Jak tylko wykonany tą czynność należy pamiętać, aby fakt ten odnotować w Biurze Powiatowy ARiMR za pomocą stosownego oświadczenia. 

 Oświadczenie o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego należy wypełnić i złożyć w PB ARiMR.  Mamy na to 7 dni licząc od dnia wysiewu międzyplonu deklarowanego w oświadczeniu. Do daty wysiewu doliczamy równe 8 tygodni i po tym czasie możemy zlikwidować międzyplon na polu. 

Co ważne jeśli nie złożymy takiego oświadczenia obowiązuje nas stały termin utrzymania takiej uprawy do 15 października, bez względu na to kiedy faktycznie została taka uprawa założona. Dlatego decydując się na siew przed 20 sierpnia warto złożyć stosowne oświadczenie, by móc skorzystać z tej możliwości. 

Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko/pełną nazwę rolnika, numer identyfikacyjny rolnika, pełny teryt działki ewidencyjnej, na której położony jest element proekologiczny, nazwa i oznaczenie elementu proekologicznego wskazanego we wniosku, data wysiewu mieszanki w międzyplonie ścierniskowym. 

Wzór takiego oświadczenia dostępny jest na stronie MRiRW oraz ARiMR.

Źródło: MRiRW
Źródło: MRiRW

Do kiedy można wysiać międzyplon ścierniskowy na EFA?

Czas mają rolnicy do 20 sierpnia. Do tego terminu muszą zostać takie mieszanki wysiane na polu. Jeśli jednak będziemy czekać do ostatniego dnia, taki międzyplon będziemy mogli zlikwidować dopiero 15 października.  Warto jednak zwrócić, uwagę, że termin ten nieco komplikuje możliwości siewu zbóż ozimych w terminach optymalnych. W przypadku upraw jarych oczywiście nie stanowi to żadnej przeszkody. Późno siany międzyplon nie wytworzy także bogatej biomasy, zużyję jednak sporo wody i nie spełni swojej roli zatrzymywania składników pokarmowych dostępnych w glebie po żniwach. Jego wartość nawozowa będzie niska. 

Międzyplon ścierniskowy na EFA tylko jako mieszanki

Co jednak jest ważnym za obszary EFA będą mogły zostać uznane jedynie międzyplony obsiane mieszanką składającą się co najmniej dwóch gatunków, z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, rośliny miododajne, inne gatunki uprawne (sorgo, gryka, proso, kukurydza). Z tymże, wyklucza się mieszanki złożone z samych gatunków zbóż.

Czy można zmienić skład deklarowanej mieszanki międzyplonowej lub zmienić działkę na której  zaplanowano realizację wybranego wariantu EFA?

Jeśli rolnicy, mogą nie wywiązać się z zadeklarowanego we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego mogą jeszcze uargumentować to w ramach siły wyżej.. Jeżeli jest to spowodowane złymi warunkami agrometeorologicznymi, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA. Jest to możliwe, ale tylko i wyłącznie po wcześniejszym złożeniu do BP ARiMR oświadczenia o takich zamiarach. Wzór takiego oświadczenia jest dostępny poniżej.

Źródło: MRiRW
Źródło: MRiRW