Dziś mija termin wysiewu międzyplonów zadeklarowanych we wniosku o płatności bezpośrednie w ramach Programu rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) oraz Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego z PROW-u 2014-2020. Za przekroczenie tego terminu grożą stosowne sankcje.

Pamiętajmy również o wysiewie zadeklarowanych we wniosku o płatność roślin. Według nowych wytycznych beneficjenci tego pakietu zobowiązani są wysiać międzyplon złożony z minimum 3 gatunków roślin, przy czym jako międzyplon ozimy należy wysiać mieszankę złożoną z minimum 3 gatunków roślin ozimych i/lub jako międzyplon ścierniskowy, mieszankę złożoną z minimum 3 gatunków roślin jarych. Przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70 proc. jej składu.

Przypominamy także, że zasiane międzyplony muszą pozostać na polu do 1 marca.