Międzyplony ścierniskowe deklarowane we wniosku o dopłaty bezpośrednie jako obszary proekologiczne (EFA), związane z dopłatami za zazielenienie, musiały pozostać na polu bez ingerencji agrotechnicznej minimum 8 tyg. i to niezależnie od terminu wysiewu (siew powinien być wykonany między 1 lipca a 20 sierpnia).

Generalnie międzyplony takie powinny zostać utrzymane do 15 października, wyjątek stanowią rolnicy, którzy skorzystali z możliwość indywidualnego podejścia do terminu likwidacji międzyplonu. Jeśli międzyplon został wysiany wcześniej niż do dnia 20 sierpnia, można go było zlikwidować po 8 tygodniach od siewu. Warunek - należało to zgłosić w formie stosownego oświadczenia do BP ARiMR w ciągu 7 dni od daty wysiewu mieszanki międzyplonowej. Jeśli tego rolnik nie uczynił przyjmuje się, że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania, czyli taki międzyplon należało pozostawić do 15 października, czyli do wczoraj.

Nie warto jednak długo zwlekać z likwidacją międzyplonów. Początkowo susza przyczyniła się do tego, że rośliny weszły szybko w rozwój generatywny, a co za tym idzie wcześnie rośliny zakwitły i istnieje ryzyko, że część gatunków np. gorczyca wyda nasiona zdolne do kiełkowania. Nasiona mogą stać się źródłem poważnego zachwaszczenia dla upraw następczych. Co więcej, duże rośliny, które wydały kwiatostany, stają się z każdym dniem bardziej zdrewniałe i często przed przyoraniem wymagają dodatkowego wstępnego rozdrobnienia.