Roślin wykorzystywane w międzyplonie ścierniskowym i ich optymalne termin siewu:
do końca lipca – łubin żółty, słonecznik, bobik;
do 5 sierpnia – kapusta pastewna, rzepak ozimy, rzepak jary, groch, łubin wąskolistny, seradela, wyka jara;
do 15 sierpnia – rzodkiew pastewna, rzodkiew oleista, facelia, gorczyca.

Jeśli międzyplon ścierniskowy wysiewamy jest jako element proekologiczny (EFA) to siew trzeba przeprowadzić do 20 sierpnia. W praktyce jest on najczęściej przeprowadzany właśnie w tym terminie lub krótko przed, zwłaszcza gdy doskwierają niedobory wody w glebie. Jak każda roślina także ta w międzyplonie do rozwoju potrzebuje wodę, jednak po likwidacji wpłynie na poprawę stanu gleby oraz jej uwilgotnienia dla kolejnych upraw.

Mieszanka jako element proekologiczny na polu musi być trzymana co najmniej do 15 października lub przez okres co najmniej 8 tygodni liczony od dnia jej wysiewu. Dlatego fakt wysiewu mieszanki w ramach EFA należy zgłosić w terminie 7 dni od jego wykonania. Dokument ten należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji.

Międzyplony ścierniskowe mogą być jedno lub wielogatunkowe. Szansę powodzenia międzyplonu ścierniskowego zwiększa wysiew mieszanki składającej się przynajmniej z kilku gatunków.

Przykłady mieszanek międzyplonu ścierniskowego:

 • gorczyca biała (2-5 kg) + mieszanka zbożowa jara (ok. 180-200 kg)
 • gorczyca biała (10 kg) + facelia (6 kg)
 • gorczyca biała (10 kg) + słonecznik (10 kg)
 • gorczyca biała (15 kg) + rzodkiew oleista (15 kg)
 • bobik (100 kg) + groch pastewny (100 kg)
 • bobik (120 kg) + łubin wąskolistny (80 kg) + groch pastewny (40 kg)
 • facelia (3 kg) + seradela (30 kg)
 • facelia (4 kg) + łubin żółty (80 kg)
 • łubin żółty (100 kg) + groch pastewny (100 kg/ha)
 • łubin wąskolistny (140 kg) + groch pastewny (100 kg/ha)
 • łubin wąskolistny (100 kg) + groch pastewny (60 kg) + wyka jara (45 kg)
 • gotowe mieszanki wielogatunkowe, np. z serii Terra Life.

Przy komponowaniu mieszanki należy brać pod uwagę, że w przypadku gdy w plonie głównym siane będą zboża ozime to w międzyplonach nie wysiewa się zbóż jarych, ponieważ prowadzi to do rozszerzenia chorób grzybowych.

Biorąc pod uwagę rodzaj gleby to na wszystkich rodzajach sprawdza się gorczyca biała i facelia. Na glebach lekkich: łubin żółty, facelia, seradela. Na cięższych: groch siewny pastewny, rzodkiew oleista, słonecznik, gorczyca biała, łubin wąskolistny, mieszanki z trawami – życica trwała, kupkówka pospolita. Na glebach żyznych: rzepak, rzepik ozimy, bobik, wyka jadalna.