• Szef MRiRW przyznał, że na zbliżające się zbiory owoców z drzew w Polsce, w tym przede wszystkim jabłek i związaną z tym sytuację na rynku patrzy ze spokojem i optymizmem.
  • Z naszych szacunków wynika, że z jabłkami nie powinno być problemów, bo w tym roku na rynku będzie ich mniej niż przed rokiem - powiedział minister Telus.

- Aczkolwiek mamy wojnę na Ukrainie i w związku z tym, nie wszystko da się przewidzieć. Obawiałbym się więc już teraz mówić, że będzie idealnie, ale po cichu przyglądamy się sytuacji i mam nadzieję, że nie będziemy mieć tutaj problemów -dodał Telus.

Nowe rynki zbytu dla polskich jabłek

Minister rolnictwa ma nadzieję również na zwiększenie eksportu polskich jabłek, w czym pomóc ma otwarcie się na nowe kierunki.

Szukamy nowych rynków zbytu. W przypadku jabłek, przy współpracy rządu, otworzyło się 30 nowych rynków. Udało nam się to rozdrobnić i to daje nam bezpieczeństwo, bo nawet, gdyby wypadnie jeden kraj, są kolejne i nie jest to wielką stratą. Kiedyś postawiono na Rosję i po embargu na polskie jabłka mieliśmy duży problem. Dlatego lepiej mieć więcej mniejszych rynków - tłumaczył.

- Dlatego myślę, że nie powinno być problemu w przypadku eksportu, ale jeszcze raz powtórzę: wojna sprawia, iż nie ma mądrych na to, co będzie w przyszłości. W czasie wojny różnych rzeczy nie da się przewidzieć - dodał Telus.

Polska liderem w produkcji jabłek

Polska jest wśród europejskich liderów w produkcji jabłek oraz w czołowej dziesiątce na świecie. W 2022 r. zbiory były większe niż w roku poprzednim o 5 proc. i osiągnęły rekordowy poziom ponad 4,2 mln ton.