Rośliny wiążące azot czyli motylkowate (bobowate) to szczególna grupa upraw bardzo pozytywnie wpływająca na właściwości gleb. O tym wie praktycznie każdy rolnik. Niestety zbyt drogi materiał siewny większości motylkowych oraz częste problemy ze zbytem nasion nie zachęcały wystarczająco rolników do ich uprawy.

Dopłaty do materiału siewnego udzielane przez ARR oraz Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych tzw. ST udzielana przez ARiMR owszem zachęcała, ale ciągle nielicznych.

Można się spodziewać, że ta grupa roślin w perspektywie nowego PROW 2014-2020 nabierze nowego znaczenia. Rolnicy uprawiający motykowe mogą liczyć na kolejny przywilej związany z siewem tej grupy roślin. Areał pod uprawami wiążącymi azot będzie mógł być zaliczony do obszaru EFA. Przy czym powierzchnia EFA będzie stanowić jedynie 70 proc. powierzchni rzeczywistej. Oznacza to, że 1 ha np. grochu sianego w plonie głównym będzie mógł być zaliczony jako 0,70 ha obszaru proekologicznego.

Siejąc rośliny z rodziny bobowatych będzie można łatwo i bez większych wątpliwości spełnić nadchodzące wymogi. Będzie to miało duże znaczenie dla tych rolników, którym brakuje w strukturze gospodarstwa wymaganej powierzchni proeokologicznej.

Dla przypomnienia szacunkowa stawka płatności za zazielenienie wyniesie ok. 74 euro za każdy ha kwalifikujący się do jednolitej płatności obszarowej.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych i najbardziej popularnych wśród rolników upraw roślin wiążących azot uznawanych za obszary EFA:
1. Bób (odmian w KR - 18); wymagania glebowe - duże- ilość wysiewu 100-300 kg/ha,
2. Bobik (odmian w KR - 10); wymagania glebowe - bardzo duże- ilość wysiewu 220-300 kg/ha,
3. Groch siewny (odmian w KR - 21); wymagania glebowe - zróżnicowane- ilość wysiewu 220-280 kg/ha,
4. Groch siewny cukrowy - (odmian w KR - 5); wymagania glebowe - duże- ilość wysiewu 150-280 kg/ha,
5. Soja zwyczajna - (odmian w KR - 3); wymagania glebowe - duże- ilość wysiewu 150-200 kg/ha,
6. Łubin biały (odmian w KR - 2); wymagania glebowe - duże- ilość wysiewu 180-220 kg/ha,
7. Łubin wąskolistny (odmian w KR - 17); wymagania glebowe - średnie- ilość wysiewu 130-150 kg/ha,
8. Łubin żółty (odmian w KR - 8); wymagania glebowe - małe do średnich- ilość wysiewu 120-150 kg/ha,
9. Wyka siewna (odmian w KR - 4); wymagania glebowe - duże - ilość wysiewu 100-160 kg/ha,
10. Koniczyna czerwona (odmian w KR - 11); wymagania glebowe - duże- ilość wysiewu 10-15 kg/ha,
11. Koniczyna biała (odmian w KR - 8); wymagania glebowe - średnie- ilość wysiewu- 8-10 kg/ha,
12. Lucerna siewna (odmian w KR - 18); wymagania glebowe - średnie- ilość wysiewu 10-20 kg/ha,
13. Lucerna mieszańcowa (odmian w KR - 2); wymagania glebowe - średnie- ilość wysiewu 10 - 20 kg/ha,