Czas pomyśleć o międzyplonach, których siew deklarowaliśmy we wniosku o dopłaty bezpośrednie, jako nasz sposób realizacji zazielenienia w gospodarstwie. Przypomnijmy, że do utrzymania odpowiedniej powierzchni proekologicznej zobowiązani są wszyscy, którzy posiadają gospodarstwa powyżej 15 ha. By spełnić ten wymóg musieli wykazać, że 5 proc. ich użytków rolnych to obszary cenne środowiskowo. Warto zatem zerknąć do kserokopii wniosku i przypomnieć sobie na jakiej działce zaplanowaliśmy siew międzyplonów.

Przypominamy, że jeśli decydowaliśmy się na międzyplon ścierniskowy (czyli jary), należy go wysiać w terminie od 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymany być on musi na polu co najmniej do dnia 1 października.

W przypadku międzyplonu ozimego, wysiać go można od dnia 1 lipca do dnia 1 października, a utrzymany na polu powinien być co najmniej do dnia 15 lutego. Ciekawską jest fakt, że międzyplon ozimy wcale nie musi składać się z roślin ozimych, o czym pisaliśmy w zeszłym sezonie.

Przypominamy także, że międzyplony muszą być wysiewane jako mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. Co ważne mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane za obszar proekologiczny. Dodatkowo udział głównego składnika w mieszance, liczony na powierzchni pola lub w mieszance siewnej, nie może przekraczać 80 proc. 

Niestety powierzchnia zaliczana do obszaru proekologicznego stanowi jedynie 30 proc. powierzchni rzeczywistej EFA.

Więcej o międzyplonach ścierniskowych można przeczytać w artykule „Międzyplon ścierniskowy - co zasiać?”