Siew międzyplonów to nadal dość popularne wśród rolników rozwiązanie realizacji w gospodarstwie zazielenienia (przypomnijmy dotyczy to gospodarstw powyżej 15 ha).

Zadeklarowane we wniosku o dopłaty bezpośrednie mieszanki międzyplonowe należało wysiać:
- w przypadku wyboru wariantu: międzyplon ścierniskowy: wysiew - od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia; utrzymanie na polu - co najmniej do dnia 1 października.
- w przypadku międzyplonu ozimego: wysiew - od dnia 1 lipca do dnia 1 października; utrzymanie na polu - co najmniej do dnia 15 lutego.

W związku z powyższym międzyplony ścierniskowe można już likwidować i zasiać jeszcze np. pszenicę ozimą. Natomiast te ozime powinny być już kilka dni temu zasiane i należy je utrzymywać na polu do 15 lutego. 

Na podstawie dwóch ostatnich lat, okazuje się jednak, że wysiew międzyplonów jako EFA to nie jest najlepsze rozwiązanie. Podstawową wadą tego sposobu realizacji zazielenienia jest niski wskaźnik przeliczeniowy – 1 hektar międzyplonu to zaledwie 0,3 hektara obszaru proekologicznego.
Rozwiązanie to ma jeszcze więcej minusów. Już od dwóch lat rolnicy zgłaszają że, z przyczyn sił wyższych mają trudności z terminowym wysianiem międzyplonów. Dwa lata temu wysiew międzyplonu ścierniskowego był utrudniony głównie przez panującą w tym okresie w wielu regionach kraju suszę, natomiast w tym sezonie główną przyczyną były przedłużające się żniwa.
Rolnicy także zgłaszają problemy, że międzyplony, zwłaszcza ścierniskowe, krótko utrzymywane na polu, pozbawiają stanowisko cennej wilgoci i tworzą niewielką biomasę do przyorania. Międzyplon ozimy z kolei wymusza wykonanie orki wiosennej, która jest złym rozwiązaniem w dobie ostatnich suchych lat.

Do końca września wysiać powinni także międzyplony beneficjenci programu rolno-środowiskowo-klimatycznego z PROW 2014-2020 w ramach Pakietu 1. „Rolnictwo zrównoważone”. W tym pakiecie uprawa międzyplonu to jedna z dwóch obowiązkowych praktyk dodatkowych. Międzyplon w tym przypadku jest wysiewany w terminie do dnia 1 października i musi być utrzymany do dnia 15 lutego roku następnego.