Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Ministerstwo przypomniało, że o pomoc mogą wnioskować producenci rolni, którzy: uprawiali chmiel w 2020 lub 2021 roku; za 2020 lub 2021 r. została im przyznana płatność związana do powierzchni uprawy chmielu na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; zagraża im utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020 i 2021.

Stawka pomocy finansowej jest zróżnicowana i wynosi: 8027 zł na pierwszy hektar średniej powierzchni upraw chmielu w latach 2020 i 2021; 6421 zł na drugi i trzeci hektar; 4013 zł na czwarty i piąty hektar. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Piątek, 12 sierpnia jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o przyznanie dopłaty. Od 29 lipca, gdy rozpoczął się nabór, do ARiMR wpłynęło 665 wniosków o to wsparcie - przekazało ministerstwo rolnictwa.