• W wielu wymogach widnieje zapis, że międzyplony ozime można zmulczować po 15 listopada.
  • MRiRW przedstawia informacje w sprawie mulczowania międzyplonów.

Wszyscy co praktykują siew międzyplonów wiedzą, że jeśli się je wysieje za wcześniej potrafią one zakwitnąć i zdrewnieć, a w skrajnych warunkach mogą nawet niektóre gatunki wydać nasiona jesienią i zachwaścić pole.

Jeśli jest zbyt duża ich biomasa a dodatkowo pędy są zdrewniałe utrudnia to także ich dobre zagospodarowanie.

Jak stworzyć dobry mulcz? O tym najlepiej wiedzą rolnicy, którzy praktykują system uprawy konserwującej. Wiedzą doskonale on jak i kiedy siać gatunki międzyplonowe, aby stworzyć najlepszy międzyplon pod mulczowanie. Pozostawiony na glebie mulcz stanowi warstwę ochronną. Zabezpiecza ona glebę przed erozją jak i degradacją.

Uwzględniając powyższe argumenty w wielu wymogach w ramach nowej WPR2023-2027 dopuszcza się mulczowanie międzyplonu po 15 listopada, aby lepiej wykorzystać walory takiej uprawy i wstępnie zagospodarować miedzyplon. 

Mulczowanie międzyplonów ozimych po 15 listopada

W obecnych przepisach mulczowanie pojawia się w co najmniej kilku elementach. Przykładowo w ramach normy GAEC 7 (zmianowanie upraw) i GAEC 8 (utrzymanie obszarów nieprodukcyjnych na gruntach ornych), GAEC 6 (pokrywa glebowa na zimę) oraz praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Przykładowo wyżej wymienionym ekoschemacie zasada brzmi:

Należy dokonać siewu międzyplonów ozimych (mieszanki dwugatunkowej) w terminie od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymać je co najmniej do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przy czym po dniu 15 listopada dopuszcza się ich mulczowanie.

Co to jest muczlowanie i mulcz w interpretacji MRiRW

Zapytaliśmy MRiRW co to tak naprawdę jest mulczowanie? I jak powinien wyglądać mulcz? 

Co do zasady, mulczowanie jest rozumiane jako częściowe wymieszanie międzyplonu lub części roślin pozostałych po zbiorze plonu głównego np. słomy czy liści buraka z powierzchniową warstwą gleby. Przepisy nie precyzują, jakie narzędzia powinny służyć do wykonania zabiegu mulczowania. Istotne jest, aby w efekcie przeprowadzonego zabiegu na powierzchni gleby nadal pozostały widoczne rozdrobnione części roślin – odpowiada MRiRW.

Idąc tym tropem, można by rozumieć, że nie tylko mulczer się tu sprawdzi, ale także brona talerzowa, czy agregat ścierniskowy. Warunek wydaje się być jeden, musi to być bardzo płytka uprawa, a pole nie może być zaorane na zimę, bo wówczas cała biomasa międzyplonu został by wymieszana na zbyt dużą głębokość i nie pełniła by swojej roli ochronnej.

Ile tych resztek musi być na polu widoczne? Kto będzie decydować o tym, czy to co zostanie na zimę to mulcz czy jednak rolnik zastosował zbyt agresywną uprawę na międzyplonie? 

Jednakże należy pamiętać, że spełnienie wymogu może być ostatecznie przedmiotem oceny inspektora ARiMR podczas kontroli na miejscu – doprecyzował rzecznik prasowy MRiRW.