Jak informuje Bank Gospodarki Żywnościowej, tegoroczne zbiory wiśni w Serbii powinny być wysokie, w związku z tym należy spodziewać się wzrostu produkcji ich mrożonek. Będzie to czynnik, który w pewnym stopniu może wpływać na spadek cen tych produktów na światowym rynku. Ta sytuacja nie jest korzystna dla krajowych producentów mrożonych wiśni. Zwłaszcza w kontekście przewidywanych niższych zbiorów tych owoców, które prawdopodobnie będą wynikiem słabego przezimowania drzew oraz majowych przymrozków.

Dotyczy to też na przykład truskawek, których zbiory w tym roku szacowane są przez ekspertów na poziomie z roku poprzedniego. Są informacje o mniejszej produkcji o 40 proc. tych owoców w Chinach, ale należy liczyć się z konkurencją ze strony tego kraju, zwłaszcza że import mrożonych truskawek do UE-27 z roku na rok się zwiększa. Niestety podobnie jest też w wypadku czarnej porzeczki i malin.