Jak informuje Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych również w innych rejonach, gdzie drzewa były długo podtopione po zeszłorocznej powodzi można zauważyć uszkodzenia. Drzewa wiśni, które w sierpniu ubiegłego roku były bez liści na skutek silnego porażenia przez choroby, także zostały mocno zniszczone, do całkowitego zamarcia włącznie.

W uprawach truskawek różne były szkody mrozowe. W rejonach północno-wschodniej Polski, albo w tzw. zastoiskach mrozowych czy podtopionych wodą, szkody mrozowe są znaczące, szczególnie na deserowych odmianach, znacznie mniej, lub wcale, na odmianie Senga-Sengana. W skali kraju uszkodzenia mrozowe mogły wynieść około 20 proc.