Zainteresowanie nasionami roślin strączkowych jest bardzo duże. Niestety wiele odmian jest już niedostępnych w większości centrali nasiennych.

Miniony rok był dość optymalny dla wszystkich strączkowych i duża część rolników zadowolona była z ich plonów.

Również na poletkach w COBORU w minionym sezonie uzyskano wysokie plony nasion grochu (najwyższe od trzech lat). Ustalony w 2014 roku wzorzec (średnia plonowania odmian: Akord, Audit, Ezop, Mecenas, Mentor, Tarchalska) plonował na poziomie 60,6 dt/ha. W latach ubiegłych wzorzec plonował: w 2013 r. na poziomie 49,1 dt/ha, a w 2012 r. 49,3 dt/ha.

W 2014 r. na podstawie badań pochodzących z 15 lokalizacji spośród wszystkich badanych odmian ogólnoużytkowych grochu siewnego najwyżej plonowały:

1. Batuta - 109 proc. wzorca, (w 2013r. 108proc.wzorca), (w 2012r. 104 proc. wzorca), - Odmiana żółtonasienna, wąskolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona. Rośliny cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem. Odmiana o wysokiej odporności na choroby grzybowe, o małej skłonności do pękania strąków i osypywania się nasion. Hodowla Roślin Danko Sp. z o.o.

2. Audit - 104 proc. wzorca, (w 2013 r. 111 proc. wzorca), (w 2012r. 108 proc. wzorca), groch ogólnoużytkowy wąskolistny, żółtonasienny. Rośliny wysokie, o średnio wczesnym terminie dojrzewania, wysokiej zdrowotność i bardzo wysokiej zawartość białka. LIMAGRAIN.

3. Tarchalska - 103 proc. wzorca, (w 2013 r. 105 proc. wzorca), (w 2012r. 102 proc. wzorca), Odmiana wąsolistna, białokwiatowa, Przydatna na cele spożywcze i paszowe. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny niewylegające do zbioru. Duża odporność na pękanie strąków i osypywanie nasion. Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o

4. Lasso - 103 proc. wzorca, (w 2013 r. 101 proc. wzorca), (w 2012r. 104 proc. wzorca), Odmiana wąsolistna. Przeznaczona do konsumpcji i na paszę. Wysoka zawartość białka. Odmiana średnio-wczesna o średnim terminie kwitnienia. Bardzo dobra odporność na mączniaka oraz zgorzelową plamistość grochu. Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

5. Mecenas - 101 proc. wzorca, (w 2013 r. 101 proc. wzorca), (w 2012r. 102 proc. wzorca), odmiana wąsolistna, średniowysoka, bardzo wczesna, wyróżnia się bardzo dużą sztywnością łodygi co powoduje, że jest najmniej wylegającą odmianą grochu. Mało wrażliwa na choroby w tym szczególnie na mączniaka rzekomego. Nasiona żółte bez znaczkam o nieco wyższej od przeciętnej zawartości białka, przydatne na cele jadalne i paszowe. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR.

6. Mentor - 100 proc. wzorca, (w 2013 r. 96 proc. wzorca), (w 2012r. 98 proc. wzorca), odmiana ogólnoużytkowa (jadalna) wąsolistna, odmiana o dużej odporności na wyleganie, kwiat biały, nasiona koloru cielisto-żółtego, drobniejsze od przeciętnej o około 40 g, co zmniejsza normę wysiewu. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Z pośród wyżej wymienionych odmiana Audit jest najwyższa (średnio 91 cm), Boruta (90 cm), Batuta (89 cm). Niższe odmiany to: Tarchalska (85 cm), Mecenas (86 cm).

Zdecydowanie niżej plonowały odmiany zaliczane do grupy odmian pastewnych. W tym roku wzorzec (średnia plonowania wszystkich badanych odmian średniowysokich) plonował na poziomie 48,3 dt/ha. Dla porównania w roku ubiegłym - 42,7 dt/ha, natomiast w 2012 r. 40,8 dt/ha.

W tej grupie odmian najwyżej plonowały:
1. Turnia - 105 proc. wzorca,
2. Hubal -105 proc. wzorca,
3. Model - 101 proc. wzorca