Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jabłka są trzecim - po arbuzach i bananach - owocem produkowanym na świecie (2009 r.). W sumie w 2009 r. zebrano na wszystkich kontynentach 71,7 mln ton jabłek wobec 69,8 mln ton rok wcześniej. Światowa produkcja jabłek w stosunku do lat sześćdziesiątych wzrosła aż 2,5-krotnie, a w okresie 10 lat - od 1994 do 2004 r. aż o 30 proc.

Jak informuje w swoim raporcie Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA), zdaniem analityków w 2015 globalna produkcja jabłek będzie na poziomie ok. 73 mln ton. Obecne największe problemy na światowym rynku tych owoców wynikają przede wszystkim z nadwyżki podaży nad popytem. W następnych latach eksperci przewidują dalszy wzrost produkcji. Jeśli utrzymany zostanie dotychczasowy trend, produkcja będzie rosła o 2 proc. rocznie - czyli o średnio ok. 1 mln ton rocznie.

Kraje unijne "27" są czołowym światowym producentem jabłek. W ostatnich latach średnio w UE uzyskuje się od ok. 7 mln do ponad 11 mln ton jabłek rocznie. Wielkość zbiorów zależy przede wszystkim od warunków pogodowych w danym sezonie.

Do czołowej piątki unijnych producentów zalicza się Polskę, Włochy, Francję, Niemcy oraz Hiszpanię - te kraje dostarczają 75 proc. unijnej produkcji jabłek. W 2010 r. zbiory jabłek w UE wyniosły 9,7 mln ton i były o 12 proc. niższe niż w 2009 r. W tym roku szacuje się, że produkcja jabłek w Unii wyniesie ok. 10,5 mln ton, czyli będzie o 8 proc. wyższa.

Polska i Włochy są największymi unijnymi producentami jabłek. W 2010 r. przodowały Włochy z wynikiem 2,2 mln ton. W Polsce zebrano wówczas niecałe 1,9 mln ton. Według szacunków, w tym roku zbiory jabłek w Polsce będą na poziomie 2,5 mln ton i będą wyższe niż we Włoszech.
Jabłka są najpopularniejszym owocem wśród obywateli państw unijnych, po bananach i owocach cytrusowych. W sezonie 2010/2011 (maj-czerwiec) ich konsumpcja szacowana jest na ok. 7,7 mln ton.

W okresie od lipca 2010 r. do końca czerwca 2011 r. kraje UE wyeksportowały łącznie niecałe 1,1 mln ton jabłek, natomiast sprowadziły na europejski rynek ok. 615 tys. ton. W tym sezonie (2011/2012) wywóz jabłek prawdopodobnie wzrośnie do ok. 1,5 mln ton, a import wyniesie ok. 635 tys. ton.

Od lat największymi dostawcami jabłek na rynek unijny są kraje z półkuli południowej - Nowa Zelandia, Chile oraz Południowa Afryka. Natomiast jabłka z UE głównie trafiają do Rosji, na Ukrainę i do Algierii. Najważniejszymi unijnymi eksporterami jabłek od lat są: Polska - głównie wysyłając je do Rosji i na Ukrainę; Francja, która sprzedaje jabłka do Algierii i Rosji, oraz Włochy, która wysyła owoce - do Rosji, Libii i Norwegii.

Największym światowym producentem jabłek od lat jest Azja (ponad 43 mln ton w 2009 r.), a głównie Chiny. W UE zbiera się ich - 16 mln ton rocznie. Ważnym dostawcą jabłek jest Chile - w 2009 r. z produkcją ok. 1,7 mln ton. W sumie w ub.r. na półkuli południowej wyprodukowano 5,26 mln ton tych owoców.

W Chinach uzyskuje się ok. 45 proc. światowych zbiorów - 31,7 mln ton (2009 r.). W 2010 r. zbiory wyniosły tam już 33,2 mln ton, a w tym roku prawdopodobnie będą one na poziomie 35 mln ton. Na drugim miejscu pod względem produkcji są Stany Zjednoczone (4,51 mln ton - 6,3-proc. udział w światowej produkcji). Ponadto do czołowych światowych producentów jabłek można zaliczyć: Turcję, Iran, Polskę, Włochy, Francję oraz Rosję.

Ok. 10 proc. zbiorów jabłek, czyli ok. 7 mln ton jest przedmiotem handlu międzynarodowego. Największymi ich eksporterami są Chiny oraz Chile. Największym światowym importerem jest nadal Rosja, która kupuje ponad 1 mln ton jabłek. Na kolejnych miejscach znalazły się Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Meksyk i Hiszpania.