Bakterie brodawkowe to naturalnmy składnik mikroflory glebowej. Występują praktycznie wszędzie, ale liczebność ich populacji jest niewielka. Stąd w wypadku uprawy roślin strączkowych jak i motylkowatych drobnonasiennych niezbędnym zabiegiem agrotechnicznym jest zaszczepienie materiału siewnego tymi organizmami. Wraz z nasionami trafią one do gleby i szybko infekują korzenie np. łubinu. Nie jest to konieczne, jeśli przerwa w uprawie tej rośliny na danym polu jest nie większa jak 4 lata.

Nitragina to preparat zawierający żywe bakterie z rodzajów Rhizobium, lub Bradyrhizobium. W symbiozie z roślinami motylkowymi są one zdolne do wiązania azotu atmosferycznego. Stosując ten preparat zwiększamy intensywność wiązania azotu, która w zależności od warunków glebowych w ciągu sezonu wegetacyjnego może dochodzić nawet do 140kg N/ha. Szczepy tych bakterii są specyficzne względem poszczególnych gatunków roślin i preparat należy kupować informując sprzedawcę o gatunku rośliny, dla której ma być przeznaczony. W przypadku np. soi, stosowanie Nitraginy jest niezbędne, przez wzgląd na pochodzenie tej rośliny, ponieważ w polskich glebach nie występują szczepy bakterii współżyjące z soją.

Nitragina nie jest niebezpieczna dla ludzi i środowiska. Nasiona możemy zaprawiać zarówno na mokro, jak i na sucho. Jednak ze względu na dokładnośc wykonania zabiegu zaprawianie powinno się wykonywać sporządzając zawiesinę preparatu i skorzystać z zaprawiarki mechanicznej. Możliwe jest również jednoczesne zaprawianie ze środkami ochrony roślin bezpośrednio przed wysiewem. Zaprawione preparatem nasiona należy chronić przed intensywnym działaniem promieniowania słonecznego.

Bakterie wiążą azot, który jest w znacznej części przez nie zatrzymywany i niedostępny dla roślin. Występuje zjawisko sorpcji biologicznej. Jest on natomiast dostępny dla roślin następczych zwiększając ich plonowanie i obniżając koszt ich nawożenia azotowego.

Zastosowanie tego preparatu zwiększa plon motylkowatych o około 10-20%, poprawia właściwości fitosanitarne i strukturę gleby, oraz wpływa na wzrost zawartości białka w suchej masie. W badaniu reakcji inokulacji nasion łubinu wąskolistnego Nitraginą wykazano, że jej zastosowanie zwiększyło ilość strąków na roślinie i nasion w nich.

Nitragina jest bardzo tanim środkiem produkcji, a wymiernie wpływa na ilość i jakość plonu. Można śmiało powiedzieć, że ich stosowanie powinno być konieczne. Nitragina jest dostępna w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.