Jak podaje Nestlé, firma będzie współpracować z partnerami, w tym ponad 500 tys. rolników i 150 tys. dostawców, aby rozwijać praktyki rolnictwa regeneracyjnego. Firma zainicjuje nowe programy, które pomogą sprostać społecznym i ekonomicznym wyzwaniom transformacji. Plany te są ogłaszane w przededniu Szczytu ONZ ds. Systemów Żywnościowych w Nowym Jorku jako element wkładu Nestlé w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Są zarazem spójne z ostatnim raportem Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przy ONZ, alarmującym o nasilaniu się kryzysu klimatycznego.

-Wiemy, że rolnictwo regeneracyjne odgrywa kluczową rolę w poprawie stanu gleby, przywracaniu obiegów wodnych i zwiększaniu bioróżnorodności w perspektywie długoterminowej” – powiedział Paul Bulcke, Przewodniczący Rady Nadzorczej Nestlé. -Elementy te stanowią podstawę zrównoważonej produkcji żywności i, co istotne, przyczyniają się również do osiągania naszych ambitnych celów klimatycznych- dodaje.

Nestlé w ciągu 5 lat zainwestuje 1,2 mld CHF w programy mające na celu popularyzację rolnictwa regeneracyjnego w całym łańcuchu dostaw firmy. Obejmie to 3 grupy działań mających zachęcić rolników do praktyk regeneracyjnych:

• Najnowsze osiągnięcia nauki i technologii, pomoc techniczna: wykorzystując rozległą sieć ekspertów ds. badań i rozwoju oraz agronomów, Nestlé opracowuje wysoko wydajne odmiany kawy i kakao o mniejszym wpływie na środowisko. Firma analizuje nowatorskie rozwiązania w celu zmniejszenia emisji w łańcuchu dostaw produktów mleczarskich. Nestlé będzie oferować szkolenia i pomagać rolnikom w wymianie informacji i najlepszych praktyk do lokalnego wdrażania.

• Wsparcie inwestycyjne: przejście na rolnictwo odnawialne wiąże się początkowo z ryzykiem i nowymi kosztami. Nestlé będzie wspierać rolników, współfinansując inwestycje, ułatwiając wypożyczanie sprzętu lub pomagając uzyskać kredytowanie. Firma będzie współpracować z partnerami, aby sfinansować projekty pilotażowe mające na celu wypróbowanie optymalnych rozwiązań z zakresu rolnictwa regeneracyjnego.

• Premie za produkty rolnictwa regeneracyjnego: Nestlé będzie oferować premie za wiele surowców wytwarzanych przy użyciu praktyk rolnictwa regeneracyjnego. Firma będzie nabywać większe ich ilości. Oznacza to nagradzanie rolników nie tylko za ilość i jakość płodów rolnych, ale także za korzyści, jakie zapewnią środowisku poprzez ochronę gleby, gospodarkę wodną i sekwestrację dwutlenku węgla.

Firma nawiąże współpracę z 30 referencyjnymi gospodarstwami specjalizującymi się w produkcji mlecznej z 12 państw. Celem współpracy będzie wdrażanie skalowalnych, przyjaznych klimatowi, regeneracyjnych praktyk rolnych, które pomogą osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto. Nestlé współpracuje z rolnikami także nad wyborem i uprawą odpowiednio zbilansowanych pod względem żywieniowym i smacznych odmian roślin strączkowych, z których powstawać mogą alternatywy do mleka. 

Wspieranie społeczności rolniczych poprzez nowe źródła dochodów i programy dla młodych rolników

Z kolei aby wesprzeć młodych rolników, Nestlé uruchomi w listopadzie nową platformę szkoleniową. Jej celem będzie przyciągnięcie i przeszkolenie kolejnych generacji rolników. Szkolenia skoncentrują się na praktykach rolnictwa regeneracyjnego i poprawie odporności gospodarstw na zmiany klimatu. Weźmie w nich udział ponad 40 000 rolników.

Inicjatywy regeneracyjne w Polsce

Działania wspierające rozwój regeneracyjnych systemów żywnościowych są wdrażane także na poziomie lokalnym. W Polsce już dziś firma realizuje projekty z zakresu rolnictwa regeneracyjnego, ochrony bioróżnorodności czy odnowy zasobów wodnych.

We współpracy z ekspertami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN firma prowadzi pilotażowy program badania emisji gazów cieplarnianych w jednym z gospodarstw, dzięki któremu zdefiniowane zostaną dobre praktyki do wdrożenia w pozostałych gospodarstwach partnerskich. Wspólnie z rolnikami implementowane są także rozwiązania poprawiające jakość gleby – badania i analizy przy użyciu narzędzi rolnictwa precyzyjnego, nawożenie naturalnymi kwasami humusowymi czy stosowanie facelii jako rośliny okrywowej. Praktyki te pozwalają nie tylko zwiększać zdrowotność gleby, ale także zmniejszać emisje i poprawiać retencję wody.

Nestlé zachęca też młodych ludzi do prowadzenia własnych gospodarstw rolnych, udostępniając nowoczesne narzędzia do zarządzania oraz prowadząc szkolenia – w tym roku ich tematami przewodnimi były bezpieczna ochrona roślin i dostęp do dotacji.