W tym sezonie, głównie za sprawą „zazielenienia" i dopłat bezpośrednich do uprawy tych roślin, wzrosło zainteresowanie zakupem materiału siewnego m.in. łubinu. Na rynku brakowało nasion roślin bobowatych. Część rolników już wysiała je na polach, ale część tego jeszcze nie zrobiła, dlatego przypominamy zasady siewu łubinów.

Dlaczego szybki siew? Umożliwia on bowiem właściwy przebieg procesu jarowizacji (przejście przez niskie temperatury), a dodatkowo zwykle zapas wody w glebie w tym okresie sprzyja równomiernym wschodom roślin. Trzeba wiedzieć, że tzw. odmiany termoneutralne szybciej się rozwijają, wcześniej dojrzewają, a przy opóźnionych siewach nie wytwarzają zbyt dużej masy organów wegetatywnych kosztem organów generatywnych. Ich uprawa wskazana jest w rejonach o krótszym okresie wegetacji.

Łubiny mają umiarkowane wymagania cieplne. Zwykle zaczynają kiełkować już w temperaturze 1-2°C. Rośliny młode mogą przetrwać spadki temperatury do -6°C, a optymalna temperatura dla ich wzrostu i rozwoju wynosi 13-18°C.

Jak wynika z metodyk integrowanej ochrony roślin w zaopatrzeniu roślin w azot (N) bardzo ważną rolę odgrywa zaprawianie nasion szczepionką kultur rizobiowych. Należy pamiętać, że nasiona powinny być zdrowe i bez uszkodzeń. Przed wysiewem można je zaprawić (na rynku dostępna jest jedna zaprawa Vitavax 200 FS - przeciwko zgorzeli siewek).

Łubin biały poleca się wysiewać w zagęszczeniu 60-80 kiełkujących nasion na 1 m2, łubin wąskolistny i żółty odmiany tradycyjne 90-100, a samokończące 100-120 kiełkujących nasion na 1 m2.

Warto wiedzieć, że odmiany samokończące wegetację nie wytwarzają pędów bocznych, stąd zaleca się większą gęstość siewu. Obsada nie może być też zbyt duża, bo wówczas może dojść do wylegania roślin, a w momencie, gdy jest zbyt mała - sprzyja to zachwaszczeniu i silniejszemu rozgałęzianiu się roślin. W konsekwencji może powodować to przedłużenie wegetacji i utrudnienie zbioru.

Głębokość siewu nasion to 3-4 cm.

Normę wysiewu można wyliczyć na podstawie wzoru: wysiew (kg/ha) = a x b/c, gdzie: a oznacza zakładaną obsadę roślin, b - masę 1000 nasion, a c - wartość użytkowa nasion (czystość x zdolność kiełkowania).