Nitragina oraz Nitroflora to preparaty biologiczne zawierające w swym składzie specjalnie dopasowany szczep symbiotycznych bakterii brodawkowych przygotowany do zaprawienia nimi nasion poszczególnych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych (groch, łubiny, soja). Nasiona możemy zaprawiać zarówno na mokro, jak i na sucho.

Ich stosowanie jest szczególnie uzasadnione wówczas, gdy na danym polu od wielu lat nie uprawiano roślin bobowatych, lub przerwa w uprawie jest większa niż 5 lat. Bakterie zawarte w preparacie trafiają wraz z nasionami do gleby i infekują korzenie roślin. Takie postępowanie pozwala na szybsze wytworzenie brodawek korzeniowych i zwiększenie intensywności wiązania azotu.

O czym należy pamiętać zaprawiając nasiona tymi preparatami?

- zakupić należy preparat przeznaczony do poszczególnych gatunków bobowatych. Na rynku mamy dostępną środki przeznaczone dla grochu, łubinów, bobiku czy soi. Są także takie, które można stosować w przypadku siewu roślin bobowatych drobnonasiennych (konieczyny, lucerna itp.),

- preparat jak i zaprawione nasiona należy chronić przed intensywnym działaniem promieniowania słonecznego. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem,

- możliwe jest jednoczesne zaprawianie z chemicznymi środkami ochrony roślin (np. zaprawami chemicznymi) i nitraginą lub nitrolorą, o ile wysiew dokonany będzie bezpośrednio po zabiegu. Wówczas najpierw zaprawiamy nasiona fungicydami, a następnie preparatem biologicznym,

- do wody używanej do zaprawiania można dodać cukier (ok. 3 łyżek/litr). Spowoduje to lepsze pokrycie nasion preparatem.

- w polskich glebach nie występują bakterie brodawkowe żyjące w symbiozie z soją. Zatem szczepienie nimi materiału siewnego tej rośliny jest zabiegiem koniecznym,