W dniu 14 lutego 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych, w kadencji 2017-2020. Zaowocowało ono wpisaniem do Krajowego Rejestru następujących odmian roślin bobowatych drobnonasiennych:

Komonica zwyczajna:
-Bruce - odmiana pastwiskowa; zgłaszający: L.H.J. Barenbrug B.V.
Koniczyna biała:
-Mazovia -odmiana pastwiskowa; zgłaszający: ULSTAR - Handel-Pośrednictwo-Usługi Lucjan Staszewski.
-Silvester - odmiana pastwiskowa; zgłaszający: DLF Seeds A/S
Koniczyna łąkowa:
-Hegemon - odmiana pastewna, tetraploidalna; zgłaszający: DLF Seeds A/S
- Himalia- odmiana pastewna, tetraploidalna; zgłaszający: DLF Seeds A/S
Lucerna siewna:
- Nectarine - odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS
- Nutrix - odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS
- Riana - odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS