Komisja ds. rejestracji odmian ds. rejestracji odmian roślin uprawnych przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do rejestru pięć nowych odmian traw nieprzeznaczonych do uprawy na cele pastewne.

Zarejestrowano trzy odmiany średniowczesne, w tym dwie życiece trwałe i jedną kostrzewę trzcinową, jedną odmianę średniopóźną życicy trwałej i jedną późną wiechliny łąkowej. Wszystkie odmiany pochodzą od jednego hodowcy.

Nowe odmiany traw w Krajowym Rejestrze Odmian:

Kostrzewa trzcinowa:
- Sun Devil - odmiana heksaploidalna, średniowczesna, zgłaszający: Grassland Farms.

Wiechlina łąkowa
- Jackpot- odmiana apomiktyczna jednoklonowa, późna, zgłaszający: Grassland Farms.

Życica trwała (syn. rajgras angielski):
- Gravity - odmiana diploidalna, średniowczesna, zgłaszający: Grassland Farms;
- Kennedy - odmiana diploidalna, średniopóźna, zgłaszający: Grassland Farms;
- Spyglass - odmiana diploidalna, średniowczesna, zgłaszający: Grassland Farms.