W dniu 13 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020. Zaowocowało ono wpisaniem do Krajowego Rejestru następujących odmian:

Groch siewny
• Medyk - odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"

Łubin wąskolistny
• Homer - odmiana samokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
• Lila Baer - odmiana samokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
• Szot - odmiana samokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Bobik
• Apollo - odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
• Capri - odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.