W dniu 13 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020. Zaowocowało ono wpisaniem do Krajowego Rejestru następujących odmian:

Koniczyna łąkowa:
• Pasieka - odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Lucerna siewna:
• Alexis - odmiana pastewna; zgłaszający: Barenbrug Polska sp. z o.o.
• Artemis - odmiana pastewna; zgłaszający: Barenbrug Polska sp. z o.o.

Rzodkiew oleista:
• Rolsema - odmiana badana w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasienne "ROLNAS" sp. z o.o.