Preparat jest mieszaniną pyrimetanilu (250 g/l) i ditianonu (250 g/l). Wyjątkowość tego preparatu polega na tym, że te substancje czynne w specyficznych warunkach temperatury i ciśnienia tworzą kokryształy, dzięki czemu zaczynają nabierać nowych cech fizykochemicznych, co wpływa na działanie środka.

Po aplikacji na liść, wolny pirimetanil (1/3) rozpoczyna natychmiastowe działanie interwencyjne. Ditianon tworzy powłokę ochronną. Pozostała część pirymetanilu (2/3) tworzy tzw. kokryształy. Stopniowe uwalnianie z tych kryształów pirymetanilu utrzymuje wysokie stężenie substancji czynnej na blaszce liściowej. Ponadto do produktu dodano adiuwanty, które podnoszą jego skuteczność.

Środek należy stosować zapobiegawczo od fazy pękania pąka (widoczne zielone końce liściowe osłaniające kwiaty) do pełni fazy rozwoju owoców (owoc osiąga 70 proc. typowej wielkości) BBCH 53-77).

Produkt można stosować w sadach jabłoniowych w ochronie przed parchem jabłoni oraz w sadach gruszowych przed parchem gruszy. W sezonie zaleca się stosowanie go do 4 razy z zachowaniem 7-10 dni odstępu między zabiegami, w dawce 1,2 l/ha.