Nowy Stopm Aqua 455 CS jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczonej do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastow dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie truskawki, cebuli, marchwi oraz grochu jadalnego.

Substancją czynną jest pendimetalina(455g/l). Herbicyd pobierany jest przez korzenie i liście chwastów niszcząc je nawet przed wschodami, a także w fazie pierwszej pary liści właściwych. Herbicyd dobrze i szybko rozkłada się w glebie (po 3 miesiącach), nie stwarzając zagrożenia na roślin uprawianych następczo.

W celu zwalczania chwastów zaleca się stosować dawkę 2,5 -3,5l/ha. W przypadku uprawy truskawek, środek należy stosować jesienią lub wczesną wiosną (BBCH 93-00).

W uprawie cebuli preparat należy aplikować bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01) lub po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści właściwych, (BBCH 10-12).

W marchwi opryskiwać do 5 dni po siewie, przed wschodami (BBCH 01-05). Natomiast w uprawie grochu jadalnego opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni (BBCH 01-01).