Projekt zakłada zbadanie parametrów dużej ilości plantacji towarowych konopi włóknistych odmiany Henola w zróżnicowanych warunkach glebowych i pogodowych w Polsce w kontekście czynników wpływających na wzrost wydajności plonu ziarna z ha. Każdy uczestnik projektu niezależnie od areału uzyska 30% rabat na zakup certyfikowanego materiału nasiennego a w zamian przekaże do Instytutu krótki raport dotyczący przeprowadzonej uprawy. Ponadto każdy uczestnik będzie objęty wsparciem agrotechnicznym oraz uzyska atrakcyjne warunki cenowe w przypadku zlecenia Instytutowi usług przetwórstwa ziarna oraz słomy a także analiz laboratoryjnych.

Dlaczego Henola?

Branża spożywcza dostrzega walory odżywcze tej rośliny co widać przede wszystkim na półkach sklepowych gdzie pojawiają się m.in. batony konopne, olej, mleko a nawet proteiny konopne. To z kolei zwiększa popyt na ziarno, które powoli staje się kluczowym produktem konopnym na rynku.

Odpowiedzią na rosnący popyt na ziarno konopne jest oferowana przez Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich  plenna odmiana Henola. Plonuje na poziomie 1,5 – 2,5 tony z hektara. Jej wysokość nie rodzi problemów przy zbiorze a jej okres wegetacji pozwala rolnikowi na bezpieczny zbiór, który przeprowadza się najczęściej we wrześniu.

Henola jest na rynku od 2019 roku. Nasiona Henoli posiadają bardzo korzystny stosunek kwasów tłuszczowych. Henola jest zarejestrowana w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, uzyskała aprobatę Colorado Department of Agriculture, USA oraz Canadian Seed Grower’s Associaciation.

Charakterystyka odmiany

 Odmiana konopi przemysłowych Henola to odmiana jednopienna, w typie oleistym. Jej potencjał plonowania odpowiada na potrzeby przedstawicieli branży konopi przemysłowych zainteresowanych wykorzystaniem nasion przemysłowych w realizowanych procesach produkcyjnych. Parametry nasion Henoli, a w szczególnie jej plon z hektara powoduje, że jej uprawa zmienia ekonomikę produkcji wyrobów spożywczych z tej rośliny. Plon na plantacjach doświadczalnych wskazywał kilkukrotnie większe ilości zebranych nasion w stosunku do konkurencyjnych odmian.

Plon Henoli w badaniach

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w latach 2013-2015 w zależności od gęstości siewu uzyskano następujące średnie plony nasion z hektara. Gęstość siewu kolejno 20, 40, 60 kg – plon 2,38; 3,46; 4,39 tony. Najwyższe plony nasion uzyskano przy wysiewie 60 kg/ha o zbliżonej masie 1000 nasion. Natomiast duże różnice występowały w porównywanych latach spowodowane przebiegiem pogody. Najwyższe plony nasion (66,0 dt/ha) uzyskano w 2014 roku przy korzystnym przebiegu pogody. Najniższe plony otrzymano w 2015 roku, w którym wystąpiła długotrwała susza glebowa (28,4 dt/ha). Rekordowe wartości to 1,7 tony z ha z plantacji ekologicznej i 2,5 tony z ha z plantacji konwencjonalnej.

Duża wiecha, niska roślina, łatwiejszy zbiór

Kolejnym przełomowym atutem odmiany jest jej wysokość oraz kształt i objętość wiech. Odmiany konopi przemysłowych z uwagi na ich pierwotne wykorzystanie w celach włókienniczych osiągają wysokość 3-5 m. Odmiana Henola rośnie na wysokość 1,5-2m. Rozmiar wiech ( część rośliny, w których umiejscowione są nasiona) stanowi 50-70% jej wysokości. W pozostałych odmianach wiecha stanowi 20-30% całej rośliny. Ma to istotne znaczenie dla ekonomiki zbioru kwiatostanu lub omłotu rośliny na cele produkcji ekstraktów CBD. Wysokość rośliny ma istotne znaczenie w kontekście zbioru rośliny, który uznać należy za podstawowy czynnik dostępu do prowadzenia upraw. Rośliny wysokie wymagają specjalistycznego, bardzo drogiego sprzętu (kombajn do zbioru konopi kosztuje ok 1,5-3 mln zł) lub zbioru ręcznego, który nie pozwala na dużą skalę przedsięwzięcia. Niskie odmiany można kosić za pomocą tradycyjnych kombajnów.

Jakość ziarna ma też znaczenie

Istotny z punktu widzenia ekonomiki upraw jest okres wegetacji odmiany Henola, który jest krótszy o 3 tygodnie w stosunku do innych odmian. Potwierdzają to wyniki Raportu z Urzędowego Badania Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmiany opracowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, który wskazuje, że „odmiana jest wyraźnie odrębna od każdej znanej nam odmiany”. Urzędowy Opis Odmiany opracowany przez tą samą instytucje, wskazuje, że nie ma podobnych odmian, które mogłyby stanowić podstawę do wskazania różnic Henoli.
Przeprowadzone badania dowodzą, że odmiana Henola posiada znacznie odbiegające ilościowo i jakościowo od innych odmian na rynku zasoby terpenów, które po procesie ekstrakcji lub destylacji parą wodną są wykorzystywane do produkcji perfum, aromatów spożywczych i leków pochodzenia roślinnego. Dynamicznie rozwijający się sektor spożywczy, wykorzystujący do produkcji przemysłowe nasiona konopi przemysłowych traktuje naszą odmianę, jako przełomową dla branży.

Odmiana Henola uzyskała w 2020 roku tytuł Polski Produkt Przyszłości oraz nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.