Przedstawiciele branży wyrazili podziękowanie za zaangażowanie resortu w działania skierowane przeciwko wprowadzeniu ograniczenia stosowania dodatków przy produkcji papierosów i zaapelowali o dalszą aktywność w tej kwestii. Wprowadzenie takiego ograniczenia stanowiłoby zagrożenie dla 40 proc. krajowych upraw tytoniu.

W dyskusji przedstawiciele plantatorów podnieśli sprawę niskiej opłacalności uprawy tytoniu co jest spowodowane uchyleniem od 2010 r. regulacji rynku surowca tytoniowego oraz mechanizmu płatności związanych z produkcją.

Producenci wyrobów tytoniowych wskazywali na konieczność zastosowania wszelkich możliwych form pomocy dla tego rynku, włącznie ze zgłoszeniem do Komisji Europejskiej wniosku o wdrożenie wsparcia do jakości surowca tytoniowego (z art. 68 rozporządzenia WE nr 73/2009).

Uczestniczący w spotkaniu podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk zwrócił uwagę na potrzebę konsolidacji branży poprzez tworzenie organizacji międzybranżowych.

Źródło: farmer.pl