Na podstawie ustaleń Komisji Dyrektor COBORU, w połowie lutego br. wydano decyzje o zamiarze ponownego wpisania do Krajowego rejestru dwóch odmian gryki. Tym razem będą one figurować w kategorii odmian tradycyjnych.

Do Krajowego Rejestru wpisano następujące odmiany: 

• Kora – odmiana o średnim do późnego terminie dojrzałości; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o., Kraków.
Jest to stara odmiana, figurując w Krajowym Rejestrze już w latach 90-tych. Rośliny o wysokości od 100-120 cm. Kwitnie na różowo. Długość okresu wegetacji około 85-95 dni. Nasiona dość odporne na osypywanie. Plon nasion 15-22q. MTZ 25-30g; proc. łuski 18-24. Lepiej od Pandy radzi sobie na lżejszych stanowiskach.

• Panda - odmiana o średnim terminie dojrzałości; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o., Kraków.
Roślina o wysokości 100-115 cm. Kwitnie na różowo. Długość okresu wegetacji 90-105 dni. Nasiona odporniejsze na osypywanie niż odmiany Kora. Plon nasion 15-23q. MTZ 25-32g, proc. łuski 17-22. Lepiej plonuje na glebach zwięzłych niż odmiana Kora.