Kapustę brukselkę, odmiany niezimujące, wczesnojesienne, jak: 'Cyrus' czy 'Lunet', wymagają ogławiania już od połowy września. Natomiast odmiany późne, z przeznaczeniem na zimowanie, z których sukcesywnie zbiera się główki, nie powinniśmy ogławiać.

Ogławianie polega na usunięciu wierzchołkowej części, tuż ponad dużym liściem. Zabieg wykonujemy w tedy, gdy dolne główki osiągną średnicę co najmniej 1 cm. Zabieg wykonujemy na roślinach dobrze wyrośniętych i w pogodne dni. Usunięcie części wierzchołkowej spowoduje zahamowanie wzrostu na długość, a rozpocznie się zwiększanie masy główek.

Główki kapusty brukselki dojrzewają nierównomiernie na całej długości pędu. Dlatego ogławianie wczesnych odmian prowadzi do wyrównania ich wielkości i zwiększenia masy. Dzięki temu zabiegowi plon wczesnojesienny (październik-listopada) jest wysokiej jakości.