Ciągle niska opłacalność uprawy roślin strączkowych, pomimo uzyskania wielu dodatkowych dopłat, nie zachęca wystarczającej liczby rolników do ich produkcji. Rolnicy jednak przeprowadzając kalkulację opłacalności zazwyczaj nie biorą pod uwagę wartości stanowiska po roślinach motylkowych i zwyżki plonu rośliny następczej, czy oszczędności z tytułu zmniejszenia nawożenia azotowego.

W tym roku cena nasion nie rozpieszczała producentów grochu i wynosiła średnio 1250zł/t. Przy wydajności wynoszącej około 2,5t/ha, daje to kwotę 3125 zł, przy plonie 3t/ha - 3750zł.

Jakie są zatem koszty założenia 1 ha plantacji grochu?

Nasiona: Przy normie wysiewu 160 kg/ha i przy cenie za materiał siewny ok. 200zł/dt- koszt nasion wynosi - 320 zł.

Nawożenie: przy założonej strategii nawożenia: azot - 20kg/ha, fosfor - 100 kg/ha, potas - 140 kg/ha i biorąc pod uwagę 25 proc. udział kosztów wapnowania w czteroletnim zmianowaniu (3t) - koszt nawożenia razem wynosi ok. - 854,70zł.

Środki Ochrony Roślin: zakładając dość bogaty program ochrony roślin składający się z następujących preparatów - Nitragina, Karate 050 EC, Bayleton 25 WP, Afalon dyspersyjny 450 S.C., Reglone Turbo 200 SL, Fusilade Forte 150 EC, Vitavax -zaprawa nasienna - koszt ochrony wynosi - 557,10 zł.

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw - (w zależności od wybranego pakietu) - średni koszt to 110zł.

Koszty stałe związane z prowadzeniem produkcji - 383 zł.

Zbiór kombajnem (1 godz.) - 360 zł.

Najemna siła robocza- 40,50 zł
Siła pociągowa własna - 836,78zł

RAZEM KOSZTY = 4 462,08 zł/ha.

Dodatkowe wpływy:
JPO - 910,87zł
Zwrot akcyzy z paliwa rolniczego - 81,7zł/ha
Płatność do motylkowych - 556,37 zł/ha
Razem: 1548,94 zł

Wniosek:
Na podstawie powyższych kalkulacji wynika, że plon grochu na poziomie 2,5t/ha przy cenie 1250zł/t  jest jedynie w stanie pokryć koszty i nakłady. Cena za nasiona na poziomie 1800 zł/t powinna być ceną wyjściową.

Źródło: Kalkulacje opłacalności upraw. Styczeń 2015r. Tadeusz Szymańczak -rzecznik prasowy PZPRZ.