Do fazy 6 liścia rośliny grochu, bobiku wykazują największą wrażliwość na uszkodzenia powodowane przez szkodniki. Z oprzędzików to oprzędzik pręgowany – Sitona lineatus jest sprawcą większości uszkodzeń grochu, bobiku i peluszki. Jest to czarny chrząszcz wielkości 4-5 mm pokryty szarymi lub brunatnymi włoskami, które tworzą podłużne linie, uszkadza pęczniejące nasiona, liścienie, liście, a jego larwa żeruje na częściach podziemnych.

Wiosną, po opuszczeniu kryjówek zimowych chrząszcze żerują na liściach roślin bobowatych prowadząc żer uzupełniający. W zależności od tego w jakiej fazie rozwojowej roślin wystąpi ich pojaw i w jakim natężeniu, oprzędziki mogą całkowicie zniszczyć kiełki i młode roślinki wspomnianego bobiku czy grochu.

Larwy oprzędzika żywią się brodawkami korzeniowymi wpływając na zakłócenie procesu wiązania azotu atmosferycznego. Chrząszcze żerują na liściach, podjadają ich brzegi tworząc charakterystyczne półkoliste wyjedzone zatoczki. Uszkodzona część asymilacyjna u młodej rośliny umożliwia i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób. Działalność oprzędzików przyczyniają się do gorszego rozwoju roślin, które słabiej kwitną, mają mniej strąków co prowadzi do spadku plonu.

Przeciwko oprzędzikom zarówno w wykorzystać można isektycydy Bulldock 025 EC i Tekapo 025 EC, oba oparte są o substancję czynną beta-cyflutrynę. Dla upraw bobiku i peluszki zaleca się stosować wybrany preparat w jednorazowej dawce w ilości 0,25-0,3 l/ha, a maksymalna dawka wynosi 0,3 l/ha. Dla grochu zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania stanowi 0,2-0,4 l/h. Preparat aplikuje się od fazy, gdy widoczna jest para łuskowatych liści do końca fazy 4-tego liścia właściwego. Możliwe jest do zastosowania maksymalnie dwóch zabiegów w sezonie wegetacyjnym.

W grochu jadalnym wykorzystć można kilka preparatów, które opare są o substancję czynną alfa-cypermetrynę: A-Cyper 100 EC, Alfastop 100 EC, Cyper-Fas 100 EC, Fastac 100 EC, Fiesta 100 EC, Jetstak 100 EC, Tak Tak 100 EC. W insektycydach tych zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,08 - 0,1 l/ha, a maksymalna dawka to 0,1 l/ha. Oprysk należy wykonać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.