W wielu regionach kraju przygotowanie pola z racji długotrwałej suszy było przez długi czas utrudnione. W niektórych rejonach dzięki lokalnym opadom sytuacja się poprawiła, by w kolejnych natomiast przesuszone podłoże nadal stanowiło barierę trudną w pokonaniu.
Niestety póki co nie ma oficjalnej informacji, by wymóg ten z powodu suszy nie mógł być zachowany. Przypomnijmy, ze z taką prośbą zwrócił się Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wystąpił on do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie rolników gospodarujących na obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania.

Co najmniej do 15 października

Międzyplony powinny być wysiane jak mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. Co ważne mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane za obszar proekologiczny.

Dla przypomnienia międzyplon ścierniskowy, należy wysiać od 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymany być musi na polu - co najmniej 8 tygodni lub do dnia 15 października.

Z tymże należy pamiętać, że od zeszłego roku istniej możliwość skrócenia tego okresu, o ile międzyplon został wysiany przed datą 20 sierpień. Warunek – wcześniej złożono stosowny dokument do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni liczonych od dnia wysiewu mieszanki. Po 8 tygodniach od daty wysiewu można likwidować międzyplon. W przeciwnym przypadku obowiązuje termin 15 października.