"Ochrona gleb i wód", związany z sianiem poplonów to jeden z najbardziej popularnych pakietów rolnośrodowiskowych. W nowym PROW, zasady i wymogi, co do tego pakietu się zmienią w stosunku do dotychczas obowiązujących. Większość z tych zmian przedstawione zostały w artykule dodanym na naszym portalu "Ochrona gleb i wód w nowym PROW".

Jednym z niezmiennych wymogów jest terminowe zasianie deklarowanych powierzchni poplonów. Termin mija 30 września. Dla przypomnienia dodajemy również, że pod międzyplony dopuszczalne do stosowania są jedynie nawozy naturalne. W okresie jesieni można jedynie spasać międzyplon ścierniskowy, natomiast ten ozimy musi pozostać nienaruszony praktycznie do przyszłego sezonu (może być spasany lub wykorzystany do produkcji kiszonki dopiero wiosną). Tu jednak pojawia się jedna ze zmian. Juz od 15 lutego (czyli praktycznie o 2 tygodnie wcześniej) istnieje możliwość wznowienia (zaorania, zlikwidowania) zasianego poplonu.

Co do tego pakietu ciągle trwają burzliwe dyskusję. MRiRW poinformowało, że między innymi pakiet "Ochrona gleb i wód" jest na tyle zmieniony, że nie będzie wymagana jego kontynuacja i będzie można z tego zobowiązania zrezygnować bez naliczania sankcji. O tych kontrowersjach natomiast można przeczytać w artykule " Które pakiety starego PROW wymagają kontynuowania?".