Odmiana ta wyróżnia się przede wszystkim słodkim smakiem i soczystością. Odznacza się silnym wzrostem początkowym, umożliwiającym uzyskanie wczesnego pierwszego pokosu. Rośliny mają wysokość 200–300 cm i  przypominają bardziej sorgo niż trawę sudańską i cechuje je właściwy dla sorgo słodki smak. Gatunki spokrewnione z sorgo są znane ze swojej odporności na suszę.  

Mieszańce sorgo i trawy sudańskiej są dużo bardziej wszechstronne w użytkowaniu od kukurydzy i sorgo. Odróżniają się od kukurydzy czy sorgo tym, że można z nich uzyskać 2–3 pokosy zielonki w ciągu sezonu. Mogą być przeznaczone na zielonkę, kiszonkę, sianokiszonkę lub siano.
Odmiana Nutri Honey powinna być uprawiana przede wszystkim na glebach lekkich i piaszczystych, przy niedoborach wody w glebie. Mieszańce sorgo i trawy sudańskiej rosną na glebach o różnej kwasowości, optimum pH to 5,5–7,5. Aby ułatwić roślinom odrastanie, glebę należy wzbogacić azotem – przed siewem 100–125 kg/ha, a następnie 50 kg/ha po każdym pokosie. Przedsiewnie trzeba także wysiać 150 kg/ha fosforu (P2O5) i 250 kg/ha potasu (K2O).

Nasiona należy wysiewać do ciepłej gleby, czyli nie wcześniej niż w połowie maja, gdy temperatura gleby na głębokości 2 cm osiągnie 12OC. Norma wysiewu wynosi 15–30 kg/ha, w zależności od jakości gleby i dostępności wody. Nasiona należy wysiewać na głębokości 2–3,5 cm, w rzędach o rozstawie 25–50 cm. W przypadku suchego podłoża zaleca się wykonanie wałowania.

 Pierwsze koszenie można przeprowadzić już po 60 dniach od wysiewu. Rośliny powinny mieć ponad 65 cm wysokości i znajdować się tuż przed lub w początkowej fazie kwitnienia (10–20 proc. roślin). Zwykle dochodzi do niego na początku sierpnia. W celu zapewnienia szybszego odrastania, należy kosić na wysokości nie niższej niż 10 cm. Kolejny pokos jest możliwy po 30–35 dniach. Plon suchej masy z hektara wynosi od 12 do 25 ton.

W młodych roślinach o wysokości poniżej 65 cm lub na skutek przymrozków mogą czasowo występować związki szkodliwe dla bydła. Związki te ulegają biodegradacji w procesie suszenia lub koszenia, a także w ciągu 7 dni po przymrozku. Z  tego względu nie należy kosić lub wypasać tej odmiany poniżej zalecanej wysokości, lub bezpośrednio po przymrozkach.

Źrodło: "Farmer" 07/2007